Motorsåg2024-02-11

Starta om en motorsåg i varmt väder

Om motorsågen inte startar kan bränslet vara för varmt. För att undvika detta ska du alltid använda nytt bränsle och minska drifttiden när det är varmt väder. Om motorsågen inte startar ska den placeras på en sval plats och skyddas från solljus i minst 20 minuter.

Starta om motorsågen i varmt väder

  1. Aktivera kedjebromsen.
  2. Om sågen är utrustad med en bränslepump trycker du på bränslepumpblåsan några gånger tills bränsle syns och flödar in i förgasaren.
  3. Dra ut choken.
  4. Håll i det främre handtaget med vänster hand och tryck motorsågskroppen mot marken. För höger fot genom det bakre handtaget.
  5. Dra långsamt i startsnörets handtag med höger hand tills du känner ett visst motstånd. Dra sedan hårt i startsnöret. Fortsätt att dra i startsnöret högst fem gånger tills motorn antingen startar eller försöker starta.
  6. När motorn startar eller försöker starta trycker du in choken till läget för halv choke. Fortsätt att dra i snöret tills motorn startar.
  7. Tryck snabbt på gasreglaget för att släppa hög tomgång så att motorsågen går på tomgång.
  8. Avaktivera kedjebromsen.
  9. Kontrollera accelerationen genom att trycka in gasreglaget långsamt men helt i ytterligare fem sekunder och släppa det.
Var den här artikeln till hjälp?
Läs mer om
motorsågstarta