Motorsåg2024-02-11

Starta en motorsåg

Det finns två korrekta sätt att starta motorsågen:

 • på marken
 • med sågen placerad mellan benen

Oavsett vilken startmetod du väljer ska du komma ihåg att kedjebromsen alltid ska vara aktiverad.

Många motorsågsmodeller kan startas i vad som kallas halvgasläge. Om bromsen inte är aktiverad vid start av en av dessa modeller kan kedjan rotera.

Kallstart

 1. Aktivera kedjebromsen.
 2. Om motorsågsmodellen är utrustad med en dekompressionsventil trycker du på den.
 3. Aktivera choken. Om sågen är utrustad med en bränslepump trycker du på gummiblåsan några gånger tills bränsle syns inuti och därmed flödar in i förgasaren.
 4. Start på marken: Sätt högra foten i det bakre handtaget och håll stadigt i det främre handtaget med vänstra handen.
  Börja med sågen placerad mellan benen: Placera det bakre handtaget mellan dina lår och bakom ditt högra knä. Håll det främre handtaget stadigt med vänster hand.
 5. Dra i starthandtaget med höger hand. Upprepa tills motorn startar.
 6. Tryck ner chokereglaget (halvgas) och dra tills sågen startar.
 7. Gör ett snabbt gaspådrag så att motorn går på tomgång och släpp sedan kedjebromsen.

Varmstart

När motorn är varm startar den utan choken.

Följ anvisningarna ovan men hoppa över punkterna om choken. Om motorn är svår att starta används halvgas.

Du får tillgång till halvgasfunktionen genom att aktivera choken helt och hållet och sedan flytta reglaget tillbaka.

Var den här artikeln till hjälp?