Häcksax2024-02-11

Smörja häcksaxens växelhus

För att häcksaxen ska fungera optimalt måste växelhuset smörjas ordentligt.

För detta behöver du:

  • skyddshandskar
  • fettspruta
  • använd alltid specialfett från Husqvarna

Applicera fettet genom smörjnippeln med en fettspruta om tillämpligt.

VAR FÖRSIKTIG! Fyll inte växelhuset helt.

På batteridrivna häcksaxar måste fettlådan vara öppen. Kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?