Häcksax2024-02-11

Slipa häcksaxens knivar

För att häcksaxen ska fungera optimalt måste knivarna slipas ordentligt.

Knivarna kan bli slöa om du använder verktyget ofta, eller om du inte tar väl hand om det.

VARNING! Stoppa produkten innan du slipar knivarna. Om häcksaxen är batteridriven tar du ut batteriet.

För detta behöver du:

  • skyddshandskar – använd alltid skyddshandskar vid hantering av skärutrustning
  • enkelgradig flatfil

Slipa häcksaxens knivar

  1. Kontrollera varje kniv.
  2. Rengör knivarna från kåda och annan smuts. Var försiktig så att du inte skadar metallen – ta endast bort smutsen.
  3. Sätt fast klingan på arbetsytan med klämmor. Då går det lättare att slipa den.
  4. Använd filen för att vässa klingan i en rak rörelse.
  5. Vrid klingan regelbundet.
  6. Fila alla eggar lika mycket för att behålla balansen.

VARNING! Kassera alltid en klinga som är skadad. Försök inte att göra en böjd eller vriden klinga rak och använda den igen.

Var den här artikeln till hjälp?