Så kontrollerar och byter du motorolja på en trädgårdstraktor

För att din trädgårdstraktor från Husqvarna ska fungera optimalt måste motoroljan bytas varje år. Bäst är att göra det innan säsongen börjar.

Så kontrollerar du motoroljenivån på en trädgårdstraktor

 1. Parkera produkten på plan mark och stäng av motorn.
 2. Öppna motorkåpan.
 3. Lossa mätstickan och dra upp den.
 4. Torka av oljan från mätstickan.
 5. För in mätstickan igen och dra åt den.
 6. Lossa och dra ut mätstickan och läs av oljenivån.
 7. Oljenivån ska ligga mellan markeringarna på mätstickan. Om nivån är nära ADD-markeringen ska du fylla på olja till FULL-markeringen.
 8. Fyll på olja i samma hål som mätstickan sitter i. Fyll på olja långsamt.
 9. Dra åt mätstickan ordentligt innan motorn startas. Starta och låt motorn gå på tomgång ca 30 sekunder. Stoppa motorn. Vänta 30 sekunder och kontrollera oljenivån igen.

OBS! Se till att använda rekommenderad motorolja för din specifika trädgårdstraktor. Om du vill ha mer information läser du i bruksanvisningen. Blanda inte olika oljetyper.

Så byter du motorolja på en trädgårdstraktor

Om motorn är kall låter du motorn vara igång i 1–2 minuter innan du tappar ur motoroljan. Det gör att motoroljan är varm och lättare att tömma ur.

VARNING! Kör inte motorn i mer än 1–2 minuter innan du tappar ur motoroljan. Motoroljan blir mycket varm och kan orsaka brännskador. Låt motorn svalna innan du tappar ur motoroljan.

VARNING! Om du spiller motorolja på huden rengör du med tvål och vatten.

 1. Placera ett kärl under avtappningspluggen.
 2. Ta bort oljeavtappningsslangen från hållaren och för den genom spalten.
 3. Ta bort mätstickan.
 4. Ta bort ändlocket på oljeavtappningsventilen på oljeavtappningsslangen och låt motoroljan rinna ut i kärlet.
 5. När all olja tappats ur sätter du tillbaka ändlocket på oljeavtappningsventilen.
 6. Byt oljefilter om motorn har ett sådant. Det finns en steg-för-steg-guide i ett avsnitt längre ner.
 7. Häll långsamt oljan i hålet för mätstickan. Använd en olja med viskositet enligt temperaturområdena på bilden.

  VAR FÖRSIKTIG! Blanda inte olika oljetyper.
 8. Sätt i mätstickan.
 9. Kassera den använda motoroljan.
Var den här artikeln till hjälp?