Gräsklippare2024-05-05

Så här undersöker du och byter en kniv på gräsklipparen

För att hålla gräsklipparen i gott skick måste du undersöka knivarna och byta ut dem vid behov.

Så här undersöker du kniven

För att gräsklipparen ska kunna klippa optimalt måste du undersöka knivarna regelbundet.

VARNING! Använd skyddshandskar när du utför underhåll på skärutrustningen. Kniven är mycket vass och skärskador uppstår lätt.

För att förhindra oavsiktlig start på en bensindriven gräsklippare tar du bort tändkabeln från tändstiftet.

Förhindra oavsiktlig start på en batteridriven gräsklippare genom att vrida säkerhetsnyckeln till 0, ta bort batteriet och vänta minst fem sekunder.

 1. Kontrollera så att skärutrustningen inte är skadad eller har sprickor. Byt alltid ut skadad skärutrustning.
 2. Titta på kniven för att se om den är skadad eller slö.

OBS! Kniven måste balanseras när den har slipats. Låt en serviceverkstad slipa, byta och balansera kniven. Om du träffar ett hinder som gör att produkten stannar ska du byta ut den skadade kniven. Låt serviceverkstaden bedöma om kniven kan slipas eller måste bytas.

Om knivarna ser ut så här ska du byta dem:

Så här byter du kniven

 1. Lås kniven med en träbit.
 2. Ta bort knivbulten och fjäderbrickan.
 3. Ta bort kniven.
 4. Kontrollera knivstödet och knivbulten för att se om det finns skador.
 5. Kontrollera motoraxeln för att se till att den inte är böjd.
 6. När du monterar en ny kniv ska du rikta knivens vinklade ändar mot klippkåpan.
 7. Se till att kniven är i linje med motoraxelns mitt.
 8. Lås kniven med en träbit. Montera fjäderbrickan och dra åt bulten och brickan med lämpligt vridmoment för gräsklipparen. Om du vill ha mer information läser du i bruksanvisningen.
 9. Dra runt kniven för hand och se till att den roterar fritt.
 10. Starta produkten för att testa kniven. Om kniven inte är korrekt monterad känner du vibrationer i produkten eller så blir klippresultat otillfredsställande.
Var den här artikeln till hjälp?