Lövblåsare2024-02-11

Så här startar du en lövblås

För att lövblåsen ska fungera optimalt måste du starta den på rätt sätt.

Starta en kall motor

VARNING! Luft strömmar ut så fort motorn är igång, även när den går på tomgång. Låt ingen stå i närheten av lövblåsen eller blåsröret.

 1. Flytta gasreglaget till tomgångsläget.
 2. Tryck på bränslepumpblåsan minst tio gånger så att den börjar fyllas med bränsle. Det är inte nödvändigt att fylla bränslepumpblåsan helt.
 3. För chokereglaget till stängt chokeläge.
 4. Placera produkten på en plan yta eller på marken.
 5. Håll produkten med en hand.
 6. Dra i startsnörets handtag långsamt tills du känner ett motstånd.
  OBS! Dra inte ut startsnörets handtag helt och släpp inte heller startsnörets handtag.
 7. Ryck snabbt i startsnörets handtag tills motorn startar eller försöker starta. Ryck inte fler än sex gånger. Om motorn startar flyttar du chokereglaget till öppet läge.
 8. När motorn försöker starta flyttar du chokereglaget till öppet läge.
 9. Ryck snabbt i startsnörets handtag tills motorn startar. Ryck inte fler än sex gånger.
  OBS! Om motorn inte startar upprepar du startinstruktionerna från steg 1.
 10. Låt motorn gå i 30 sekunder så att den blir varm före användning.

Starta en varm motor

 • Om omgivningstemperaturen är mellan 15 och 32 °C använder du samma startprocedur som beskrivs för kallstart men dra inte chokereglaget i stängt chokeläge.
 • Om omgivningstemperaturen är över 32 °C använder du följande procedur:
 1. Håll in gasreglaget.
 2. Flytta chokereglaget till 1/2-läget.
 3. Dra snabbt i startsnörets handtag samtidigt som du håller in gasreglaget tills motorn går.
 4. Flytta chokereglaget till OFF CHOKE (öppet läge).

Starta motorn när bränslet är för varmt

I vissa fall startar inte lövblåsen eftersom bränslet är för varmt.

OBS! Använd alltid nytt bränsle och minska drifttiden i varmt väder.

 1. Placera lövblåsen på en sval plats där den inte utsätts för direkt solljus.
 2. Låt produkten svalna i minst 20 minuter.
 3. Tryck på bränslepumpblåsan om och om igen i 10–15 minuter.
Var den här artikeln till hjälp?