Gräsklippare2024-05-01

Så här ställer du in avståndet mellan tändstiftets elektroder på gräsklipparen

Det är viktigt att ställa in rätt elektrodavstånd på gräsklipparens tändstift eftersom motorn kan skadas annars.

Det bästa sättet att ställa in rätt avstånd är att använda ett bladmått.

Mät avståndet genom att föra in bladmåttet mellan elektroderna

Placera passande blad eller tråd på bladmåttet mellan tändstiftets elektrodspetsar.

Avgör om avståndet behöver justeras

Om bladmåttet kan föras in utan att vidröra elektroderna vid lämpligt mått är avståndet för stort. Om verktyget inte får plats mellan elektroderna är avståndet för litet och måste utökas. Om det ligger nära det specifika måttet kan du installera tändstiftet.

Använd bladmåttet för att justera det nedre tändstiftet

När du håller tändstiftet med elektroderna vända mot golvet bör du böja den nedre mycket försiktigt antingen in mot den andra elektroden om du vill minska avståndet eller utåt om du vill öka avståndet något.

  • Böj aldrig för mycket, eftersom tändstiften är mycket ömtåliga. Skador kan orsaka feltändningar.
  • Om du har problem med att justera avståndet med bladmåttet kan du överväga att böja elektroden mot en tjock skiva (till exempel ett bord) och applicera ett mycket lätt tryck på elektroden för att justera den.
Var den här artikeln till hjälp?