Så här slipar du gräsklingan på din röjsåg

Se till att gräsklingan är vass för att röjsågen ska fungera optimalt.

VARNING! Stoppa produkten innan du slipar gräsklingan. Om röjsågen är batteridriven tar du ut batteriet.

För detta behöver du:

  • skyddshandskar – använd alltid skyddshandskar vid hantering av skärutrustning
  • enkelgradig flatfil

Följ stegen för att slipa gräsklingan på din röjsåg:

  1. Kontrollera varje klinga.
  2. Använd filen för att vässa klingan i en rak rörelse.
  3. Vrid klingan regelbundet.
  4. Fila alla eggar lika mycket för att behålla balansen.

VARNING! Kassera alltid en klinga som är skadad. Försök inte att göra en böjd eller vriden klinga rak och använda den igen.

Var den här artikeln till hjälp?