Gräsklippare2024-02-11

Så här rengör du eller byter ut luftfiltret på gräsklipparen

För att gräsklipparen ska fungera optimalt måste du se till att luftfiltret är rent och fungerar korrekt. Om luftfiltret är smutsigt eller skadat kan du få problem med att starta gräsklipparen eller uppleva förlust av motoreffekt när du använder den.

Utför underhåll på luftfiltret oftare vid dammiga förhållanden.

VAR FÖRSIKTIG! Starta inte produkten utan luftfilter. Slitaget på motorn ökar om luften är smutsig.

Välj typ av luftfilter för produkten:

Rengöring:

Om luftfiltret är smutsigt kan det medföra att motorn skadas eller inte fungerar på rätt sätt.

 1. Ta bort luftfilterkåpan och luftfiltret.
 2. Gör rent filtret genom att slå det mot en plan yta. Använd aldrig lösningsmedel med petroleum, fotogen eller tryckluft till att rengöra filtret.
 3. När du monterar luftfiltret måste du se till att det sitter tätt mot filterhållaren.

OBS! Det går inte att rengöra luftfilter som har använts under lång tid helt. Byt luftfiltret regelbundet. Om luftfiltret är skadat måste du byta det.

Byta:

 1. Tryck på klämmorna på luftfilterkåpan.
 2. Ta försiktigt bort luftfilterkåpan från motorn.
 3. Undersök luftfiltret med avseende på skador.
 4. Om luftfiltret är trasigt eller skadat byter du det mot ett nytt. Se till att använda rätt luftfilter beroende på modell av gräsklippare.
 5. Installera i omvänd ordningsföljd.

Rengöring:

 1. Ta bort luftfilterkåpan (A).
 2. Ta bort skumplastfiltren (B).
  VAR FÖRSIKTIG! Undersök filtren med avseende på skador och slitage. Byt om de är skadade.
 3. Rengör filtren med tvål och vatten.
 4. Spola av filtren med rent vatten.
 5. Pressa ut vattnet från filtren och låt dem torka.
 6. Smörj skumfiltren med motorolja.
 7. Tryck en ren trasa mot filtret för att få bort överflödig olja.
 8. Installera filtret. Se till att filtret ligger helt tätt mot luftfilterhållaren.
 9. Installera luftfilterkåpan.

Var den här artikeln till hjälp?