Automower®2024-01-30

Så här pratar du med Alexa för att styra Automower®-robotgräsklipparen

Det finns många sätt att ställa frågor eller ge kommandon till Alexa. Nedan ser du några exempel på röstkommandon som du kan använda för att styra klipparen.

För att få Alexa att styra Automower®-robotgräsklipparen måste du ge dina röstkommandon på engelska, tyska eller franska.

Öppna Automower®-egenskapen

SpråkRöstkommando
EngelskaLaunch Automower®
TyskaÖffne Automower®
FranskaOuvre Automower®

Ge direkta kommandon eller ställ frågor

SpråkRöstkommando
Engelska

Ask Automower® to/about …

Launch Automower® and …

Tyska

Sag Automower® er soll …

Frag Automower® über …

Franska

Ouvre Automower® et/pour …

Demande à Automower® de …

Starta klippning

Kommandot Start (Starta) används för att förbikoppla det aktuella schemat.

Alexa frågar dig hur länge du vill att robotgräsklipparen ska klippa, om du inte redan har sagt det. Om klipparen laddas kanske den inte startar direkt. Istället väntar den med att börja klippa tills batteriet är fulladdat.

SpråkRöstkommando
Engelska

Start

Cut the grass for four hours

Override schedule and run for four hours

Tyska

Starte

Mähe den Rasen für vier Stunden

Er soll den Zeitplan ignorieren und vier stunden mähen

Franska

Tondre

Tonds pour quatre heures

Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures

Pausa

Kommandot Paus (Pausa) pausar robotgräsklipparen tills du ger den ett nytt kommando.

Att stoppa klipparen med ett Paus-kommando är inte samma sak som att trycka på gräsklipparens STOPP-knapp. När du har stoppat klipparen med ett Paus-kommando kan du enkelt starta om den i Automower® Connect-appen, med en IFTTT-applet eller med ett Alexa-röstkommando. Men om du stoppar klipparen genom att trycka på klipparens STOP-knapp måste du ange PIN-koden på robotgräsklipparens knappsats och stänga luckan för att starta klipparen igen.

SpråkRöstkommando
Engelska

Pause

Come to a halt

Stand still Automower®

Tyska

Pausen

Halte meinen Automower® an

Mach eine Pause

Franska

Pause

Mets en pause

Automower® en Pause

Återuppta klippning (enligt schema)

Om klipparen exempelvis är pausad eller parkerad kan du använda kommandot Resume (Återuppta) för att fortsätta klippa enligt aktuellt schema.

Det här kommandot innebär inte att robotgräsklipparen börjar klippa, om den inte ska klippa just nu enligt schemat.

SpråkRöstkommando
Engelska

Resume

Continue with the schedule

Resume according to schedule

Tyska

Fortsetzen

Folge wieder dem Plan

Mach weiter mit dem Zeitplan

Franska

Continuer

Reprendre selon le calendrier de tonte

Reprendre le schéma initial

Parkera tills nästa schemalagda körning

Använd kommandot Park (Parkera) för att få robotgräsklipparen att åka tillbaka till laddstationen och stanna där under den här klippningen.

När nästa schemalagda klippning startar (till exempel nästa dag) gäller inte längre parkeringskommandot och robotgräsklipparen börjar klippa gräset igen.

SpråkRöstkommando
Engelska

Park

Go back home

Park until the next scheduled run

Tyska

Parke

Er soll sich ausruhen

Parke bis zum nächsten Einsatz nach Mähplan

Franska

Garer

Retourne à la station de charge

Renvoie mon Automower à la base

Parkera i X timmar

Du kan även säga åt robotgräsklipparen att parkera ett visst antal timmar. När den angivna tiden är slut börjar klipparen att klippa igen enligt schemat.

SpråkRöstkommando
Engelska

Park for 4 hours

Tyska

4 Stunden parken

Franska

Garer pour 4 heures

Parkera tills vidare

Säg åt robotgräsklipparen att parkera tills vidare om du vill att den ska åka tillbaka till laddstationen och stanna där tills du ger den ett nytt kommando.

Det här kommandot skiljer sig från det vanliga parkeringskommandot eftersom det även förbikopplar efterföljande schemalagda körningar. Det här innebär att om du säger åt robotgräsklipparen att parkera tills vidare börjar den inte att klippa igen vid nästa schemalagda klippning.

SpråkRöstkommando
Engelska

Parkera tills vidare

Make my Automower® go back home and stay there

Let my mower return home and stay there forever

Tyska

Parke meinen Automower® bis auf weiteres

Er soll bis auf weiteres parken

Er soll zurück zur Ladestation bis ich ihm Befehle gebe

Franska

Garer jusqu'à nouvel avis

Garer mon Automower® jusqu'à nouvel ordre

Garer puis attendre mes instructions

Status

Med statuskommandot får du en kort uppdatering om vad robotgräsklipparen gör just nu, samt information om när robotgräsklipparen börjar klippa igen om den är parkerad i laddstationen.

SpråkRöstkommando
Engelska

Status

What is my Automower® doing?

Find out what my mower is up to

Tyska

Status

Was ist der Status meines Automowers?

Was macht mein Automower® gerade?

Franska

État

Quel est son état actuel ?

Qu'est-ce qui se passe avec lui ?

Ställ in aktiv klippare

Om du har lagt till fler än en robotgräsklippare i ditt Automower® Connect-konto måste du ange vilken som ska användas som aktiv robotgräsklippare. Den aktiva robotgräsklipparen är den klippare du för tillfället styr. Du kan även använda dessa kommandon om du behöver ändra vilken robotgräsklippare som är aktiv, till exempel om du ska till din sommarstuga där du har din andra klippare.

Obs! Du måste aktivt ställa in vilken klippare du ska styra med hjälp av röstkommandon. Den klippare du har valt i Automower® Connect-appen är inte synkroniserad med ditt Alexa-konto.

SpråkRöstkommando
Engelska

Set active mower

I want to change which mower I control

Let’s change my active mower

Tyska

Ich will Standardmäher ändern

Lass mich Defaultmäher wechseln

Ich will mein Standardmäher ändern

Franska

Laisse-moi installer l'Automower par défaut

Je veux changer tondeuse habituelle

Je voudrais installer Automower actif

Hämta aktiv klippare

Med det här kommandot tar du reda på vilken robotgräsklippare som är aktiv just nu, alltså vilken robotgräsklippare du styr när du ger kommandon till Alexa.

SpråkRöstkommando
Engelska

Which mower do I control?

Get active mower

Tell me which of my mowers I control

Tyska

Welcher Mäher ist mein Standardmäher?

Wer ist mein Standardmäher?

Welchen meines Automower® kontrolliere ich jetzt?

Franska

Quel est mon Automower actif ?

Quel est le robot tondeuse que j'utilise d'habitude ?

Quelle tondeuse puis-je contrôler ?

Nästa starttidssession

Använd kommandot Next start time (Nästa starttid) om du vill veta när robotgräsklipparen lämnar laddstationen och börjar klippa igen.

Obs! Robotgräsklipparens tidszon måste vara rätt inställd och stämma överens med den du har angett i Alexa-appen, annars kan datumet och tiden som Alexa uppger vara fel.

SpråkRöstkommando
Engelska

When’s the next start time?

When will my Automower® start mowing again?

Tyska

Wann fängt er wieder an zu mähen?

Wann mäht mein Automower® wieder?

Wann beginnt der nächste Mähauftrag meines Mähers?

Franska

Quelle est l'heure de démarrage ?

Quand va-t-il recommencer à tondre ?

À quelle heure commencera la prochaine tonte ?

Andra kommandon

Du kan självklart använda Alexas standardfraser, exempelvis Please repeat (Upprepa), Help me (Hjälp mig), Cancel (Avbryt).

Se även:

Koppla din Automower®-robotgräsklippare till Amazon Alexa

Allmän information om hur man pratar med Alexa

Saker att fråga Alexa

Var den här artikeln till hjälp?