Automower®2024-03-01

Så här optimerar du en Automower®-robotgräsklippare för branta sluttningar

Automower® i brant backe

Om du har en utmanande, kuperad trädgård är det viktigt att välja en Automower®-modell som passar för jobbet. Det här är det första steget som säkerställer att din robotgräsklippare klarar de branta sluttningarna. Dessutom bör du optimera installation av begränsnings- och guidekablar, underhålla gräsklipparen på rätt sätt och använda rätt tillbehör och inställningar.

Hur branta sluttningar hanterar min Automower®-robotgräsklippare?

Branta lutningar måste matchas med en robotgräsklippare som är optimerad för prestanda i sluttningar. Automower®-standardmodeller kan hantera lutningar med 25–50 % lutning, beroende på modell. Våra fyrhjulsdrivna modeller 435X AWD och 535 AWD klarar lutningar på upp till imponerande 70 % (35˚), vilket motsvarar en svart skidbacke. Läs i användarhandboken för din Automower®-modell för att se vilken lutning din robotgräsklippare kan hantera.

Beräkna lutningen så här

Lutningen (%) beräknas som skillnaden i höjd i centimeter för varje 100 cm. Exempel: 15 cm/100 cm = 15 %.

Så här lägger du ut begränsningskabel i en brant backe

Hur man lägger begränsningskabeln i en brant backe skiljer sig mellan våra standardmodeller och våra AWD-modeller.

Automower®-standardmodeller

 • Inom arbetsområdet kan robotgräsklipparen hantera områden som lutar upp till den maximala garanterade lutningen för modellen. Brantare områden måste isoleras av begränsningskabeln.
 • Lägg inte begränsningskabeln tvärsöver en lutning som är brantare än 15 % (10 % för Aspire R4, 25 % för NERA), eftersom det finns risk för att robotgräsklipparen får svårt att svänga där. Risken är störst vid fuktig väderlek, eftersom hjulen då kan slira i det våta gräset.
 • När en del av arbetsområdets yttre kant lutar mer än 15 % (10 % för Aspire R4, 25 % för NERA) måste begränsningskabeln läggas 20–35 cm på plan mark (avståndet varierar mellan modellerna, se bruksanvisningen för detaljer) innan lutningen börjar.
 • Vid sluttningar intill en allmän väg ska en barriär på minst 15 cm placeras längs den yttre kanten av sluttningen. Du kan använda en mur eller ett staket som barriär.

AWD Automower®-modeller

 • För sluttningar med en lutning på upp till 50 % i arbetsområdet fungerar produkten normalt. Håll ett avstånd på 1,5 m mellan begränsningskabeln och hinder eller mellan hinder.
 • För sluttningar med en lutning på 50 och 70 % ska du kontrollera att det inte finns några hinder i sluttningen.
 • Det måste vara ett avstånd på 1,5 m från foten av lutningen till begränsningskabeln.
 • Vid sluttningar intill en allmän väg ska en barriär på minst 15 cm placeras längs den yttre kanten av sluttningen. Du kan använda en mur eller ett staket som barriär.

Hur man lägger guidekabeln på en brant backe

Hur man lägger guidekabeln på en brant backe skiljer sig mellan våra standardmodeller och våra AWD-modeller.

Automower®-standardmodeller

 • Lägg guidekabeln diagonalt i en tuff sluttning för att ge Automower®-robotgräsklipparen optimal dragkraft och minimera slitaget på gräset.
 • Det rekommenderas att se till att det inte finns några hinder, såsom träd eller stenar och öar i sluttningen.

AWD Automower®-modeller

 • Placera guidekabeln i en rak linje från botten på sluttningen till sluttningens topp för att uppnå optimal dragkraft och minimera slitaget på gräset.
 • Om det inte är möjligt att åstadkomma en rak linje ska du placera guidekabeln diagonalt över backen.
 • Placera inte guidekabeln parallellt med backen, som bilden visar. Detta kan öka slitaget på gräset.

Förbättra dragkraften med rena hjul och terrängkit

Kom ihåg att regelbundet ta bort gräs från hjulen med en mjuk borste. Om mycket gräs fastnar på hjulen kan det hända att klipparen inte kan åka uppåt och nedåt i lutningen som avsett.

Det finns också ett terrängkit för de flesta modeller (tillbehör) som innehåller tunga bakhjul och hjulborstar för utmärkt grepp på lutande gräsmattor.

Automower®-terrängkit

Justera inställningarna

Avancerad lutningskontroll

De flesta Automower®-modeller har en funktion som kallas Lutningskontroll. När funktionen är aktiverad förbättras prestandan i branta sluttningar. Detta för att minska slitage på gräsmattan nära begränsningskabeln i lutningen. Lutningskontroll är aktiverat i fabriksinställningarna.

Om du vill ändra inställningen för Lutningskontroll navigerar du till Inställningar > Lutningskontroll > Använd lutningskontroll på klipparens display.

Var den här artikeln till hjälp?