Motorsåg2024-04-05

Så här mäter du tanddelning och spårvidd på en motorsågskedja

Kedjedelning

Delningen är avståndet mellan

  • nitarna på kedjan
  • kedjehjulkuggarna på drivenheten
  • hjulkuggarna på svärdet

Delningsmåttet står ofta på svärdets svans, på kedjans drivlänk, i bruksanvisningen eller på motorsågens kedjedrivhjul.

På X-CUT-kedjorna är delningen stämplad på drivlänken.

Se exemplet nedan där 8 står för delning och 5 för spårvidd, vilket betyder att delningen är 3/8 tum.

Dessutom är delningen ofta stämplad på motorsågens kedjedrivhjul eller kopplingstrumma.

Om du är osäker på kedjans delningsmått rekommenderar vi att du kontaktar din närmaste återförsäljare för ytterligare support.

Spårvidd

Spårvidden är tjockleken på den nedre delen av kedjans drivlänk och bredden på svärdspåret.

Spårvidden är ofta tryckt på svärdets svans, men den finns också i bruksanvisningen.

På X-CUT-kedjorna är spårvidden stämplad på drivlänken.

Se exemplet nedan där 8 står för delning och 5 för spårvidd, vilket betyder att bredden är 1,5 mm = 0,058 tum.

Om du är osäker på spårviddsmåttet rekommenderar vi att du kontaktar din närmaste återförsäljare för ytterligare support.

Var den här artikeln till hjälp?