Så här lägger du till och monterar en Husqvarna Fleet-maskinsensor för användning med Husqvarna Fleet Services™.

Med Husqvarna Fleet Services™ kan du montera Husqvarna Fleet-maskinsensorer på valfri utrustning för att hålla reda på användningen och senast kända placering. Produkten i sig behöver inte vara ansluten. Data lagras i maskinsensorns inbyggda minne och överförs via Bluetooth till antingen Husqvarna Fleet Services™-appen eller en mobil gateway när den är ute på fältet eller till Husqvarna Fleet Services™-gatewayappen när den är tillbaka på förvaringsplatsen.

Så här aktiverar du en Husqvarna Fleet-maskinsensor

 1. Använd specialverktyget för att skruva loss maskinsensorns skyddshölje och ta bort sensorn.
 2. Sätt i ett nytt batteri. Med tre korta blinkningar varje sekund indikerar indikatorlampan att den väntar på att konfigureras.
 3. Öppna Husqvarna Fleet Services™ mobila eller gateway-app
 4. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och att enheten har en tillförlitlig internetanslutning.
 5. Appen ansluter automatiskt maskinsensorn till Husqvarna Fleet Services™-molnet och ställer in den med rätt datum och tid. När indikatorlampan är ansluten blinkar den två korta gånger i sekunden, vilket indikerar pågående konfiguration.
 6. Vänta tills maskinsensorn börjar blinka var femte sekund, då detta indikerar en lyckad aktivering.

När maskinsensorn är aktiverad är den redo att parkopplas och installeras på en maskin.

Parkoppla en Husqvarna-maskinsensor med en specifik maskin

Husqvarna Fleet-maskinsensorn måste parkopplas med en specifik maskin för att data ska kunna spåras. Parkoppling sker i mobilappen Husqvarna Fleet Services™.

 1. I mobilappen Husqvarna Fleet Services trycker du på Lager och väljer maskinen. (Om maskinen inte redan lagts till i Husqvarna Fleet Services™ måste du göra det först, antingen med mobilappen eller via webbportalen.)
 2. Klicka på Installera sensor.
 3. Tryck sedan på ”Skanna QR-kod” och välj Godkänn om appen begär tillstånd för att ta bilder och spela in videor ska du godkänna detta.
 4. Skanna QR-koden på baksidan av maskinsensorn med hjälp kameran i din enhet. Se till att det finns tillräckligt med ljus så att kameran kan registrera koden. När koden har registrerats lägger appen automatiskt till sensorn till vald maskin.

De data som samlas in av maskinsensorn kommer nu att kopplas till den valda maskinen. När maskinsensorn är aktiverad och parkopplad, är den redo att installeras på en maskin.

Hitta en placering för Husqvarna Fleet-maskinsensorn

 1. Kontrollera att maskinsensorn är aktiverad och parkopplad (se ovan).
 2. Montera en vibrationsdämpande dyna runt maskinsensorn.
 3. Tryck in maskinsensorn på plats. Rikta in sensorhållaren mot facket i höljet. Du kan behöva trycka, men det är okej, eftersom maskinsensorn är rätt slitstark.
 4. Starta maskinen och håll antennen nära det elektriska fältet som kommer från motorn. Rikta sensorantennen mot det elektriska fältet som kommer från motorn. Se till att du inte täcker antennen med handen eftersom det försvagar signalen.
  • För bensindrivna produkter blinkar maskinsensorn en gång för varje registrerad tändgnista.
  • För eldrivna produkter avger maskinsensorn ett fast sken.
 5. Kontrollera signalstyrkan genom att flytta runt maskinsensorn och håll uppsikt på indikatorlampan.
 6. När du hittar en bra placering blinkar maskinsensor en gång i sekunden.

Allmänna placeringsriktlinjer

 • Maskinsensorn ska vara placerad så att den inte stör hanteringen av maskinen vid arbete.
 • På en bensindriven maskin är det bäst att placera maskinsensorn så att den kan upptäcka den elektriska strömmen som går genom de tjocka kablarna till tändstiftet.
 • På en eldriven maskin kan det finnas flera punkter för bra sensoravläsningar.
 • På en eldriven maskin ska du se till att du får en bra signal med både full koppling och låg koppling aktiverad.

Så här ansluter du en Husqvarna Fleet-maskinsensor till en maskin

Maskinsensorn kan fästas på maskinen med hjälp av popnitar och dubbelhäftande tejp eller endast dubbelhäftande tejp.* Vi rekommenderar att du använder både popnitar och tvåsidig tejp. När maskinsensorn är fäst på maskinen är den redo att spåra maskinens användning och placering.

  Popnitar

  1. Rengör ytan där du vill placera maskinsensorn.
  2. Fäst den medföljande dubbelhäftande tejpen på baksidan av maskinsensorns hölje.
  3. Placera maskinsensorn på maskinen.
  4. Borra hålen för att fästa maskinsensorns hölje. För att vara säker på att inga invändiga delar skadas vid borrning kan du behöva demontera maskinen. Även om du är säker på att det finns fritt utrymme bakom maskinens hölje där du ska borra, rekommenderar vi att du använder ett borrstopp för att förhindra att du borrar för djupt.
  5. Fäst höljet med popnitar genom ”öronen” eller ta bort ”öronen” tillsammans med markörerna och sätt nitarna inuti och bakom maskinsensorn.
  6. Sätt på höljet och dra åt det med specialverktyget.

  Dubbelhäftande tejp

  1. Rengör ytan där du vill placera maskinsensorn.
  2. Fäst den medföljande dubbelhäftande tejpen på baksidan av maskinsensorns hölje.
  3. Placera maskinsensorn på maskinen.

  *I videon ovan kallas den dubbelhäftande tejpen för distansbricka. Emellertid medföljer endast en typ av distansbricka med maskinsensorn, inte två (som det sägs i videon).

  Ge din maskin ett namn

  När maskinsensorn och din maskin är konfigurerade rekommenderar vi att du ger maskinen ett namn, med vilket du enkelt kan identifiera den med i Husqvarna Fleet Services™. Vi rekommenderar även att du sätter en dekal på maskinen med namnet tydligt angivet.

  Rengör ytan innan du sätter på dekalen på maskinen. Använd en vattentålig penna.

   Var den här artikeln till hjälp?