Så här lägger du till och aktiverar Bluetooth-produkter i Husqvarna Fleet Services™

Produkter med inbyggd Bluetooth kan läggas till i Husqvarna Fleet Services™ med bara några få steg. Följ bara instruktionerna nedan.

Lägga till en maskin med Bluetooth

Följ instruktionerna nedan för att lägga till en maskin med Bluetooth. När du lägger till en helt ny maskin måste du först sätta i ett batteri och starta maskinen för att väcka sensorn från fabriksviloläge. Om maskinen har använts tidigare behöver du inte köra den.

  1. Se till att du befinner dig inom maskinens Bluetooth-räckvidd.
  2. I Husqvarna Fleet Services™-mobilapp väljer du Inventering.
  3. Klicka på de tre prickarna längst upp till höger på skärmen.
  4. Välj Lägg till maskin. Alla tillgängliga Bluetooth-maskiner visas i listan.
  5. Välj den maskin som ska läggas till och ge den ett namn som du lätt kan identifiera den med.
  6. Välj Lägg till maskin.

Maskinen har nu lagts till i ditt lagringsutrymme. Nu måste du aktivera maskinen för att synkronisera tid och datum inom maskinen med Husqvarna Fleet™ Services.

Aktivera maskinen

  1. Klicka på Starta aktivering. Bluetooth-symbolen tänds på enheten.
  2. Vänta tills aktiveringen är klar.
  3. Klicka på Slutför aktivering.

Nu kan produkten samla in data och skicka dem till Husqvarna Fleet Services™.

Var den här artikeln till hjälp?