Så här kasserar du ett använt BLi-X-batteri

När det gäller kassering av ett använt Husqvarna-batteri är det viktigt att följa korrekta procedurer för att skydda miljön och garantera säkerheten.

Återvinna BLi-X-batteri och laddare

  • Återvinn produkterna och deras förpackningar på en lämplig plats för kassering.
  • Kontakta din lokala auktoriserade Husqvarna-återförsäljare för att hitta den lämpligaste återvinningsmetoden. De kan ge mer information om hur produkten ska återvinnas och kasseras på rätt sätt.

Se till att följa lokala kasseringsbestämmelser och tillämpliga förordningar. Tänk på att olika regioner har särskilda riktlinjer för hur batterier ska kasseras.

VARNING! Kasta inte batteriet i hushållssoporna eller återvinningskärl.

Observera att batteriet fortfarande kan ha kvar energi även om det verkar vara urladdat.

För att förhindra brand och andra faror ska du placera varje batteri i en plastpåse eller placera isoleringstejp (t.ex. eltejp) över batteriets pol.

Var den här artikeln till hjälp?