Gräsklippare2024-02-11

Så här installerar du ett mulchingkit på gräsklipparen

Det är bra att använda ett mulchingkit på gräsklipparen om du vill klippa ner gräset till gödning. Om du vill använda mulchingkitet på gräsklipparen kan du enkelt installera mulchingknivarna genom att följa instruktionerna och videon:

VAR FÖRSIKTIG! Se till att använda skyddshandskar när du gör detta.

VARNING! För att förhindra oavsiktlig start ska du ta bort tändkabeln från tändstiftet.

  1. Ta bort gräsuppsamlaren.
  2. Ta bort kniven.
  3. Montera mulchingkniven.
  4. Dra åt med en korrekt momentnyckel som är specifik för gräsklipparen. Se bruksanvisningen för mer information.
  5. Montera mulchingpluggen genom att placera den i utkastkanalen.
  6. Sätt tillbaka tändstiftskontakten på tändstiftet.

Var den här artikeln till hjälp?