Så här flyttar du åkgräsklipparen manuellt

När du använder en åkgräsklippare kan batteriet i produkten ta slut eller så kan du få slut på bränsle.

När det händer kan du flytta åkgräsklipparen manuellt.

Så här flyttar du en batteridriven åkgräsklippare manuellt

VARNING! Innan du använder åkgräsklipparen måste du se till att det elektriska parkeringssystemet är inkopplat.

VAR FÖRSIKTIG! Skjut inte produkten längre än nödvändigt eller i en hastighet som överstiger 6 km/h.

Om du vill flytta en åkgräsklippare med motorn avstängd måste det elektriska parkeringsbromssystemet vara urkopplat. Spaken för det elektriska parkeringsbromssystemet sitter bakom det vänstra bakhjulet.

  • Släpp spärren för det elektriska parkeringsbromssystemet (A) och flytta spaken (B) till det vänstra läget för att koppla ur det elektriska parkeringsbromssystemet.
  • Släpp spärren för det elektriska parkeringsbromssystemet (A) och flytta spaken (B) till det högra läget för att koppla in det elektriska parkeringsbromssystemet.

Så här flyttar du en bensindriven åkgräsklippare manuellt

VARNING! Innan du använder åkgräsklipparen måste du se till att bypass är inkopplat.

För att flytta produkten med motorn avstängd måste drivsystemet vara avaktiverat. Dra ut drivsystemsspaken helt för att avaktivera drivningen på axeln.

Tryck in drivsystemet helt för att aktivera drivningen på axeln. Använd inte mittläget.

Drivsystemsspaken sitter bakom det vänstra bakhjulet.

Var den här artikeln till hjälp?