Så här byter du från en trimmerlina till en gräsklinga på en röjsåg

Med din röjsåg kan du använda olika typer av tillbehör för olika uppgifter. Om du behöver ett vassare verktyg rekommenderar vi att du byter från trimmerlina till gräsklinga.

VARNING! Använd skyddshandskar varje gång du hanterar skärutrustningen.

VARNING! Kontrollera alltid rätt kombination av skärutrustning och skydd som finns i produktens bruksanvisning.

OBS! Se till att låsmuttern inte kan tas bort för hand. Om du kan ta bort den för hand låser den inte skärutrustningen tillräckligt väl och måste ersättas.

Så här byter du från trimmerlina till gräsklinga på en batteridriven röjsåg

 1. Ta bort batteriet.
 2. Ta bort trimmerhuvudet.
 3. Sätt dit gräsklingan och tillhörande delar på produkten.
 4. Blockera axeln med en metallsprint.
 5. Dra åt vredet så att gräsklingan sitter säkert.

Så här byter du från trimmerlina till gräsklinga på en bensindriven röjsåg

 1. Stäng av motorn.
 2. Blockera axeln med en metallsprint.
 3. Ta bort trimmerhuvudet genom att vrida det medurs.
 4. Sätt dit gräsklingan och tillhörande delar på produkten.
 5. Blockera axeln med en metallsprint.
 6. Dra åt vredet så att gräsklingan sitter säkert.
Var den här artikeln till hjälp?