Så här återställer du en Husqvarna Fleet-maskinsensor

I vissa fall kan det vara bra att återställa Husqvarna Fleet-maskinsensorer, till exempel om du upptäcker att de inte samlar in data trots att batteriet fungerar. Så här gör du:

Så här återställer du Husqvarna Fleet-maskinsensorer:

  1. Kontrollera att du har valt rätt enhet (modell osv.) i Husqvarna Fleet Services™.
  2. Ta bort locket på maskinsensorhuset.
  3. Ta bort sensorn från enhetens hus.
  4. Ta ut batteriet ur maskinsensorn.
  5. Vänta 60 sekunder (tills kondensatorn har laddas ur helt).
  6. Montera batteriet igen.
  7. Se till att det finns en aktiv gateway i närheten för tidssynkronisering av sensorn.
  8. Montera maskinsensorn i huset igen.
  9. Sätt tillbaka locket på huset.
  10. Kör maskinen minst 30 sekunder för att registrera och konfigurera maskinsensorn.

Om du vill ha mer information om aktivering, ihopparning och installation av maskinsensorer läser du i Installera Husqvarna Fleet-maskinsensorer för användning med Husqvarna Fleet Services™.

Var den här artikeln till hjälp?