Automower®2024-04-17

Så fungerar spiral- och punktklippning med Husqvarna Automower®

Spiralklippning och punktklippning är två klippfunktioner som är särskilt utformade för att snabbt och systematiskt klippa områden med längre gräs. Dessa funktioner varierar beroende på modell. Vissa modeller har båda klippfunktionerna, medan andra bara har spiralklippning.

Spiralklippning kontra punktklippning

Spiralklippningsfunktionen aktiveras automatiskt när gräsklipparen identifierar områden med långt gräs under pågående klippning. Punktklippningsfunktionen kräver manuell placering i önskat område och manuell aktivering. När spiral- eller punktklippningen är klar återgår robotgräsklipparen till att klippa gräset som vanligt.

Spiralklippning

När spiralklippningsfunktionen är aktiverad känner knivdiskens sensorer av när klipparen kör in i ett område där gräset är högre. Klipparen växlar då automatiskt till ett systematiskt spiralmönster, vilket gör att den kan klippa områden med längre gräs snabbare. När den är klar fortsätter den automatiskt att klippa gräsmattan som vanligt.

Spiralklippningsfunktionen finns på Automower®-modeller som har en display, inklusive modeller med Automower® Access (kontrollvred).

Justerbara nivåer

Känsligheten för förändringar i gräshöjd kan anpassas till fem spiralklippningsnivåer beroende på gräsmattans skick: Låg-, Låg, Medel, Hög och Hög+. Intensitetsinställningen för spiralklippning avgör hur ofta spiralklippning används. Ett högt inställningsvärde innebär att spiralklippningsläget används mer ofta, medan ett lågt inställningsvärde innebär att det används mindre ofta.

Driftförhållanden

 • Spiralklippningsfunktionen kan endast aktiveras i läget Huvudyta. Robotgräsklipparen kan inte aktivera spiralklippningsfunktionen i läget Biyta.
 • Spiralklippningsfunktionen aktiveras inte i lutningar som är brantare än 15 %.
 • Spiralklippningsfunktionen tillämpas endast i arbetsområden med oregelbundet klippmönster.
 • Om din Automower®-robotgräsklippare ofta växlar till spiralklippningsläge beror det troligen på att gräsmattan inte klipps tillräckligt ofta eller länge, så att områden med högt gräs blir kvar. Det åtgärdar du genom att se över gräsklipparens klippschema och uppdatera det vid behov.

Ställa in spiralklippningsfunktionen

På gräsklippare som har en display följer du dessa steg för att ställa in spiralklippningsfunktionen:

 1. Gå till klipparens meny på displayen.
 2. Navigera i menyn med piltangenterna och OK-knappen: Inställningar > Spiralklippning > Använd spiralklippning.
 3. Välj önskad intensitet.
 4. Tryck på BACK-knappen för att avsluta.

På gräsklippare med kontrollvred hittar du spiralklippningsfunktionen i Automower® Connect-appen:

 1. Öppna Automower® Connect-appen.
 2. Välj gräsklippare.
 3. Tryck på Mer > Inställningar > Drift > Aktivera Spiralklippning.
 4. Välj önskad intensitet.

Punktklippning

Punktklippningsfunktionen är också särskilt utformad för områden med högt gräs, men till skillnad från spiralklippningsfunktionen måste gräsklipparen placeras manuellt i området med högt gräs och funktionen måste aktiveras manuellt. Klipparen återupptar automatiskt klippningen i driftläge Huvudyta eller Biyta när den är klar med punktklippningen.

Punktklippningsfunktionen finns på Automower®-robotgräsklippare som har en display, förutom gräsklippare med Automower® Access (kontrollvred).

 • Placera gräsklipparen i önskat område och välj punktklippningsläget.
 • Gräsklipparen klipper i täta spiraler och fortsätter automatiskt att klippa som vanligt när den är klar.
 • Fungerar i följande lägen: Huvudyta och Biyta.
 • Den här funktionen är särskilt användbar på ytor under möbler eller andra föremål som t.ex. studsmattor.

Ställa in punktklippningsfunktionen

Följ dessa steg för att ställa in punktklippningsfunktionen:

 1. Placera klipparen i ett område med högt gräs som behöver punktklippas.
 2. Tryck på Start på displayen och välj driftläget Punktklippning.
 3. Stäng luckan.
Kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare om du vill ha personlig hjälp med din robotgräsklippare.
Var den här artikeln till hjälp?