Så byter du batteri på en bensindriven trädgårdstraktor

När du använder din trädgårdstraktor från Husqvarna kan du efter en tid märka att trädgårdstraktorn inte startar tillräckligt snabbt eller inte startar alls.

Det kan bland annat bero på att batteriet i den bensindrivna trädgårdstraktorn är gammalt och behöver bytas ut.

För detta behöver du

 • en ringnyckel
 • ett batteri – batteritypen kan variera beroende på vilken bensindriven trädgårdstraktor du har. Läs i bruksanvisningen och kontrollera att du har rätt batterityp.

VARNING! Risk för elektriska stötar och brännskador. Se till att ta av alla smycken från händerna samt armbandsur innan du arbetar med batteriet. Metallföremål som vidrör batteripolerna kan orsaka brännskador, elektriska stötar och kortslutning i batteriet.

VAR FÖRSIKTIG! Batteriets placering i trädgårdstraktorn beror på vilken produktmodell du har.

Så byter du batteri på en bensindriven trädgårdstraktor

 1. Ta bort terminalkåpan från den svarta batterikabeln.
 2. Ta bort skruvarna, brickan, muttern och den svarta batterikabeln från batteriets minuspol (–).
 3. Ta bort terminalkåpan från den röda batterikabeln.
 4. Ta bort skruvarna, brickan, muttern och den röda batterikabeln från batteriets pluspol (+).
 5. Ta försiktigt ur batteriet ur produkten.
 6. Sätt ett nytt batteri på plats.
 7. Anslut den röda batterikabeln till batteriets pluspol (+) och montera muttern och skruven.
 8. Montera terminalkåpan på den röda batterikabeln.
 9. Anslut den svarta batterikabeln till batteriets minuspol (–) och montera muttern och skruven.
 10. Montera terminalkåpan på den svarta batterikabeln.
Var den här artikeln till hjälp?