Så använder du farthållaren på en trädgårdstraktor

När du vill ställa in din trädgårdstraktor från Husqvarna på en viss hastighet kan du använda farthållaren på trädgårdstraktorn. Då behöver du inte hålla foten på framåtpedalen.

Använd endast farthållaren för körning framåt på jämna, raka underlag.

Aktivera farthållaren

OBS! Följande avsnitt gäller endast trädgårdstraktorer utrustade med farthållare.

  1. Tryck ner framåtpedalen. Håll framåtpedalen i ett läge som ger rätt hastighet för terrängen.
  2. Dra farthållarlåset uppåt och håll i det när du släpper framåtpedalen.
  3. Släpp farthållarlåset för att aktivera farthållaren.
  4. Tryck på framåtpedalen för att avaktivera farthållaren.

Var den här artikeln till hjälp?