Rengöra högtryckstvättens munstycke

När du använder högtryckstvätten kan munstycket bli smutsigt och igensatt.

Om munstycket är igensatt kan det leda till att vattentillförseln blockeras och att det inte kommer ut något vatten.

Därför är det viktigt att rengöra munstycket då och då.

Rengöra högtryckstvättens munstycke

VARNING! Ställ strömbrytaren i frånslaget läge (0) och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du utför underhåll på produkten.

  1. Ta ut det lilla rengöringsstiftet ur produkten.
  2. Ta bort munstycket från sprutpistolen/spruthandtaget.
  3. Använd rengöringsstiftet för att rengöra munstycket.
Var den här artikeln till hjälp?