Optimala drifttemperaturer för ett BLi-X-batteri

När du använder ditt BLi-X 36 V-batteri från Husqvarna spelar både omgivningstemperaturen och batteriets inre temperatur en avgörande roll.

BLi-X 36 V-batteri och omgivningstemperatur

Den omgivande miljön påverkar batteriets prestanda.

Extrema temperaturer kan påverka batteriets kapacitet, laddningseffektivitet och totala livslängd.

Använd endast batteriet när omgivningstemperaturen är mellan −10 och 40 °C.

Ditt batteri kan fungera i −10 °C, men drifttiden och prestandan kan minska.

BLi-x 36 V-batteriets inre temperatur

Batteriets inre temperatur är viktig under laddning, urladdning och förvaring.

Om batteritemperaturen är under −10 °C eller över 70 °C fungerar inte batteriet under urladdning.

Om batteritemperaturen är under 0 °C eller över 50 °C laddas inte batteriet.

Minska belastningen och/eller arbetshastigheten om indikatorn för batteritemperatur blinkar.

OBS! När temperaturen är under 0 °C kan tung arbetsbelastning också orsaka tillfälliga batterifel.

Använda ett BLi-X 36 V-batteri i kall miljö

  • Värm upp batteriet: Låt batteriet värmas upp till rumstemperatur innan du använder det i kalla förhållanden. Kalla batterier har lägre kapacitet och kanske inte ger full effekt förrän de värms upp.
  • Isolera batteriet: Husqvarna erbjuder en batteritransportlåda med inbyggd insats som ger utmärkt värmeisolering.
  • Kör den batteridrivna produkten på låg effekt i början och övergå sedan gradvis till högre effekt.

Använda ett BLi-X 36 V-batteri i varm miljö

  • Undvik extrema temperaturer: använd inte i höga omgivningstemperaturer (över 40 °C). Lämna inte verktygen med batterier i direkt solljus eller på varma platser (t.ex. i en bil under en längre tid). Undvik att placera batteriet på en varm yta.
  • Använd inte verktygen för en uppgift de inte är avsedda för. Exempelvis krävs det mer kraft för att klippa högt gräs med en batteridriven gräsklippare.
  • För att undvika att batterierna överhettas ska du försöka hålla dem svala innan du använder dem. Elverktyget stängs av om batteriets inre temperatur når 70 °C.
Var den här artikeln till hjälp?