Motorsåg2024-02-11

Montera svärd och kedja på en motorsåg

Att montera svärdet och kedjan korrekt på motorsågen är avgörande för att produkten ska fungera. Följ instruktionerna i videorna för korrekt och enkel montering.

Montera svärd och kedja på en motorsåg

 1. Om du använder en batteridriven motorsåg tar du bort batteriet.
 2. Se till att kedjebromsen är frikopplad.
 3. Innan du hanterar kedjan ska du sätta på dig skyddshandskar.
 4. Först tar du bort svärdsmuttrarna. När svärdsmuttrarna har tagits bort tar du bort kopplingskåpan.
 5. Placera svärdet på pinnbultarna och för det så långt bak som möjligt.
 6. Kontrollera att skärtänderna är vända åt rätt håll.
 7. För kedjan runt kopplingen och på drivhjulet.
 8. Snurra lite grann för att säkerställa att kedjan sitter som den ska på hjulet.
 9. För in kedjans drivlänkar i svärdet.
 10. Rulla kedjan runt drivhjulet när den ligger ovanpå svärdet.
 11. Snurra drivhjulet för att kontrollera att kedjan sitter som den ska.
 12. Spännskruvens stift måste vara i motsvarande hål på svädet. Sätt tillbaka muttrarna på pinnbultarna och dra åt för hand.
 13. Ta fram hylsnyckeln, ta tag i svärdets spets och lyft upp det. För sedan in hylsnyckeln i spännskruven och vrid medurs.
 14. När kedjan inte längre är slak kontrollerar du att den kan röra sig fritt och dra åt svärdsmuttrarna igen.

Observera att videon avser en viss motorsågsmodell. Om du har en annan modell ska du läsa i bruksanvisningen eller kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare.

Ta bort svärd och kedja från en motorsåg

 1. Om du använder en batteridriven motorsåg tar du bort batteriet.
 2. Se till att kedjebromsen är urkopplad genom att dra bakåt.
 3. Ta bort svärdsmuttrarna från pinnbultarna. När svärdsmuttrarna har tagits bort tar du bort kopplingskåpan.
 4. Innan du hanterar kedjan ska du sätta på dig skyddshandskar.
 5. Ta bort kedjan från svärdet och drivhjulet.
 6. Ta bort svärdet.

Observera att videon avser en viss motorsågsmodell. Om du har en annan modell ska du läsa i bruksanvisningen eller kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare.

Varför passar inte min nya motorsågskedja i spåret på motorsågssvärdet?

Var den här artikeln till hjälp?