Montera och ta bort klippaggregatet på åkgräsklipparen

Din åkgräsklippare levereras med ett stort utbud av tillbehör som du kan använda för olika uppgifter. Om du vill klippa gräsmattan måste du använda klippaggregatet. Så här monterar du och tar bort det:

Åkgräsklippare i R200-serien – ta bort och montera klippaggregatet

Ta bort klippaggregatet

 1. Sätt höjdjusteringsspaken i serviceläge
 2. Sänk klippaggregatet
 3. Lägg i parkeringsbromsen
 4. Ta ur startnyckeln med tillhörande verktyg
 5. Ta av täcklocket
 6. Koppla loss klippaggregatets stång
 7. Lossa remspännaren.
 8. Koppla loss drivremmen
 9. Stadga upp klippaggregatet för att lossa på trycket från bulten
 10. Dra för att lossa
 11. Lyft och dra i klippaggregatet
 12. En träbit förhindrar att ramen slår i

Montera klippaggregatet

 1. Lyft i rätt position
 2. Montera bultarna på båda sidor
 3. Koppla på klippaggregatets stång
 4. Koppla på drivremmen
 5. Dra remspännaren i rätt läge
 6. Kom ihåg att lämna serviceläget

Åkgräsklippare i R300-serien – ta bort och montera klippaggregatet

Ta bort klippaggregatet

 1. Sänk klippaggregatet
 2. Sätt höjdjusteringsspaken i serviceläge
 3. Lägg i parkeringsbromsen
 4. Ta ur startnyckeln med tillhörande verktyg
 5. Ta av täcklocket
 6. Lossa remspännaren.
 7. Koppla loss klippaggregatets stång
 8. Koppla loss drivremmen
 9. Dra ut klippaggregatet
 10. Lyft och dra i klippaggregatet

Montera klippaggregatet

 1. Rikta in klippaggregatet i läge FRÅGA ANTON!!!
 2. Tryck in den i rätt läge
 3. Koppla på drivremmen
 4. Koppla på klippaggregatets stång
 5. Dra remspännaren i rätt läge
 6. Kom ihåg att lämna serviceläget
Var den här artikeln till hjälp?