Låsa eller låsa upp en produkt via fjärrstyrning med Husqvarna Connect

I Husqvarna Connect kan du låsa eller låsa upp en produkt via fjärrstyrning om produkten har funktioner för låsning och du är ansluten till produkten via Bluetooth. Du behöver även tillgång till internet.

Alla som har registrerat produkten på sitt konto kan låsa eller låsa upp den.

Låsa eller låsa upp en produkt

  1. Öppna Husqvarna Connect-appen och välj produkten.
  2. På fliken Översikt trycker du på lås-/upplåsningsknappen.


Padlock icon

Om lås-/upplåsningsknappen inte finns på Översikt har produkten inte funktioner för fjärrlåsning.

Var den här artikeln till hjälp?