Laddningslampan blinkar på en BLi-X-batteriladdare

När du laddar ditt Husqvarna BLi-X-batteri kan det hända att laddningslampan blinkar på laddaren.

Laddningslampan blinkar grönt på laddaren

Temperaturavvikelse

BLi-X-batteriet kan vara för kallt eller för varmt för att laddas:

  • Låt batteriet svalna eller värm upp det. Du kan lämna BLi-batteriet i batteriladdaren. Det börjar laddas automatiskt när det är inom det tillåtna temperaturintervallet för laddning.
  • När batteriet har rätt temperatur kan det laddas igen.
  • Använd batteriladdaren i omgivningstemperaturer mellan 5 och 40 °C. Om batteritemperaturen är lägre än 5 °C eller högre än 50 °C laddas inte batteriet.

Laddningslampan blinkar rött på laddaren

  • Koppla bort batteriet från laddaren.
  • Dra ur laddarens kontakt och vänta flera minuter.
  • Anslut laddaren igen till ett vägguttag och sätt i batteriet i laddaren.

Om laddningslampan på laddaren fortfarande blinkar rött ska du kontakta en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare.

Laddningslampan lyser rött på laddaren

  • Dra ur kontakten.
  • Vänta flera minuter och anslut laddaren igen.

Om laddningslampan blir röd igen kontaktar du en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?