Automower®2024-02-27

Koppla bort ditt Automower® Connect-konto från Amazon Alexa

Följ nedanstående instruktioner för att ta bort anslutningen mellan ditt Automower® Connect-konto och Amazon Alexa. Detta tar också bort alla användardata relaterade till Automower®-skill från Amazon Alexa.

  1. Öppna Amazon Alexa-appen.
  2. Tryck på ikonen More (Mer) och välj Skills & Games (Skills och spel).
  3. Tryck på Your skills (Dina skills) och tryck på Automower®.
  4. Tryck på Settings (Inställningar).
  5. Tryck på Disable skill (Avaktivera skill) och bekräfta att du vill koppla bort ditt konto genom att trycka på Disable (Avaktivera) igen.

Ditt Automower® Connect-konto är nu bortkopplat från Amazon Alexa.

Var den här artikeln till hjälp?