Häcksax2024-02-11

Kontrollera klingan och klingskyddet på häcksaxen

För att häcksaxen ska fungera optimalt ska du se till att klingan och klingskyddet inte är skadade eller trasiga.

VAR FÖRSIKTIG! Använd alltid skyddshandskar när du hanterar skärutrustning.

Kontrollera klingan och klingskyddet på häcksaxen

Klingans ytterkant fungerar som ett klingskydd. Klingskyddet förhindrar skärskador.

  1. Stäng av produkten och se till att klingan stannar.
  2. För bensindrivna verktyg: Ta bort tändhatten från tändstiftet. För det batteridrivna verktyg: Ta bort batteriet.
  3. Sätt på skyddshandskar.
  4. Se till att klingan och klingskyddet inte är skadade eller böjda. Byt alltid ut en skadad eller böjd klinga eller ett skadat klingskydd.
  5. Se till att skruvarna till klingan och klingskyddet är åtdragna.
Var den här artikeln till hjälp?