Automower®2024-02-11

Klippsystem blockerat – Automower®-felmeddelande

Felmeddelandet Klippsystem blockeratvisas när något blockerar knivdisken.

Vanliga orsaker:

  • Gräs eller andra föremål har fastnat på knivdisken och måste tas bort.
  • Gräset är för högt. Justera klipphöjden.
  • Knivdisken ligger i en vattenpöl och måste flyttas från pölen manuellt.

Produktassistenten kan hjälpa dig att hitta lösningen på ditt specifika problem.

Öppna Produktassistent

Var den här artikeln till hjälp?