Husqvarna Fleet Services™ Gateway-appen stängs hela tiden

Om Husqvarna Fleet Services™ Gateway-appen fortsätter att stängas kan det bero på att din gateway-enhet används för andra aktiviteter förutom Husqvarna Fleet Services™. Vi rekommenderar att gatewayenheten endast ska vara avsedd för Husqvarna Fleet Services™ Gateway-appen. Dessutom bör endast gatewayappen vara igång och den ska inte behöva konkurrera med mobilappen Husqvarna Fleet Services™. Även mobilappen kan installeras på enheten, men normalt finns det ingen anledning till det.

Husqvarna Fleet Services™ Gateway-appen fungerar bäst när den är stationär i ett lagringsutrymme, ansluten till Wi-Fi och igång dygnet runt.

Var den här artikeln till hjälp?