Hur länge håller ett BLi-X-batteri?

Livslängden på ett Husqvarna BLi-batteri beror på tillämpningen och användningen.

Normalt är livslängden för Husqvarnas BLi-batterier upp till 600 kompletta cykler för konsumentbatterier och upp till 1 500 kompletta cykler för batterier för yrkesbruk.

En fullständig cykel avser en fullständig laddning och urladdning.

Konsumentbatterier

BLi10, BLi20, BLi22, BLi30, 40-B70, 40-B140

Professionella batterier

BLi100, BLi200, BLi200X, BLi300, BLi950X

Faktorer för BLi-batteriets livslängd

Driftstemperaturer

Extrema temperaturer kan avsevärt påverka batteriets livslängd. Höga temperaturer påskyndar de kemiska reaktionerna i batteriet, vilket leder till snabbare nedbrytning.

Mycket låga temperaturer kan dock försämra batteriets prestanda och kapacitet.

Tillämpning

Batteriets livslängd beror också på i vilket verktyg batteriet används.

Om du använder batteriet i en häcksax kan batteriet hålla längre än om du använder det i en lövblås eller röjsåg, där batteriet måste hantera mer konstanta och höga belastningar under långa tidsperioder.

Urladdningsnivå

Djup urladdning (där mer kapacitet används) kan förkorta batteriets livslängd. Ytliga urladdningar är skonsammare för batteriet.

Vi rekommenderar att du undviker att ladda ur batteriet helt när det är möjligt.

Batterikapacitet

Om batteriet förblir på extrema laddningsnivåer (fulladdat eller helt urladdat) under längre perioder kan det försämras.

Håll helst batteriet på cirka 50 % batterikapacitet när du förvarar det under en längre period.

Förvaringsförhållanden

Genom att förvara ett litiumjonbatteri på en sval, torr plats vid måttliga temperaturer kan du bevara batteriets livslängd. Undvik att lämna det i en varm bil eller utsätta det för direkt solljus.

Batteriet åldras och förlorar kapacitet över tid, även när det inte används.

Var den här artikeln till hjälp?