Hur beräknar Husqvarna Fleet Services™ mitt koldioxidavtryck?

Husqvarna Fleet Services™ uppskattar en maskins koldioxidutsläpp med hjälp av data från den faktiska användningen av maskinen i kombination med utsläppsfaktorer som är specifika för varje maskin.

Så här uppskattar vi koldioxidutsläppen för våra maskiner:

Bensin- eller dieseldrivna maskiner

Totala utsläpp = Märkeffekt [kW] * Bränsleförbrukning [g/kWh] * Bränsle till koldioxid-omvandlingskoefficient * Motortimmar

När en liter bensin förbränns släpps 2,3 kg koldioxid ut i atmosfären.

När en liter dieselbränsle förbränns släpps 2,7 kg koldioxid ut i atmosfären.

Eldrivna maskiner

Totala utsläpp = Märkeffekt [kW] * Motortimmar/effektivitetsfaktor * Landsspecifik utsläppsfaktor

Utsläppsfaktorn varierar mellan olika länder beroende på hur elektricitet produceras i landet, till exempel kolbaserad produktion jämfört med användning av förnybara energikällor.

Var den här artikeln till hjälp?