Högtryckstvättens slang kan inte dras ut

När du ska använda högtryckstvätten kan det ibland vara så att produktens slang inte går att dra ut.

Det kan bero på att slangen eller slangvindan har fastnat:

Smuts och skräp kan fastna i slangutloppet

Rucka på slangen för att rensa bort smuts från hjulet.

Slangen trasslar sig i slangvindan

Om högtryckstvätten har en intern slangvinda

Slangen kan trassla sig i slangvindan om du håller fast slangen när den rullas upp.

  • Slangen ska rullas upp av systemet så att den hamnar i rätt läge. Dra försiktigt i slangen samtidigt som du rullar ut slangvindan för att lossa slangen.
  • Ta bort slangvindans skydd för att komma åt bättre och ta bort sprinten och slangen från andra hållet.

Rengör slangvindan med en torr trasa.

Om högtryckstvätten har en extern slangvinda

Slangen kan trassla sig i slangvindan om du håller fast slangen när den rullas upp.

  • Slangen ska rullas upp av systemet så att den hamnar i rätt läge. Dra försiktigt i slangen samtidigt som du rullar ut slangvindan för att lossa slangen.
Var den här artikeln till hjälp?