Högtryckstvätten stannar plötsligt

Om högtryckstvätten plötsligt stannar under användning ska du kontrollera följande:

Värmeskyddet stängs av

Se till att det inte finns något som blockerar luftintaget. Låt högtryckstvätten svalna innan du använder den igen.

Använd inte högtryckstvätten i dammiga miljöer.

Kontrollera kretsbrytaren/säkringen

Kontrollera om kretsbrytaren har löst ut. Återställ den i så fall.

Var den här artikeln till hjälp?