Grästrimmern och röjsågen förlorar effekt vid klippning. Vad ska du kontrollera?

Det finns flera saker att kontrollera om grästrimmern eller röjsågen börjar förlora effekt vid klippning:

  • Gammal bränsleblandning används.
  • Skyddet är inte korrekt monterat.
  • Luftfiltret är igensatt.

Produktassistenten kan hjälpa dig att hitta lösningen på ditt specifika problem:

Grästrimmer

Öppna Produktassistent

Röjsåg

Öppna Produktassistent

Om driftsproblemen fortsätter bör du lämna in enheten till en lokal serviceverkstad.

Var den här artikeln till hjälp?