Automower®2024-03-06

Förstå arbetsområdeskapaciteten och den totala klipptiden för din Automower®-robotgräsklippare

Kapacitet för arbetsområdet

Robotgräsklipparens arbetsområdeskapacitet innebär det område som den kan klippa per timme och dag vid full kapacitet. Detta förutsätter att produktens schema tillåter att den arbetar kontinuerligt, sju dagar i veckan och på en plan yta.

Läs mer om arbetsområdeskapaciteten för din specifika modell i den tekniska specifikationen i bruksanvisningen.

Total klipptid

Den totala klipptiden per dag begränsas av produktens arbetsområdeskapacitet. Detta är ett fast värde och kan inte justeras eller utökas av användaren. När produkten har uppnått sin totala klipptid för dagen visas meddelandet Dagens klippning fullgjord i Automower® Connect-appen och på klipparens display. Produkten parkerar sedan sig själv till nästa dag.

Drifttid och total klipptid

Drifttid och total klipptid är två olika saker:

  • Total klipptid: Detta är ett fast värde som inte kan justeras av användaren. Värdet beror på produktens arbetsområdeskapacitet.
  • Drifttid: Drifttiden kan konfigureras med ett schema, antingen på produktens display eller i Automower® Connect-appen. Den anger vilka tider på dagen som produkten får användas. I drifttiden inkluderas klippning, sökning och laddning. Hur drifttiden fördelas kan bero på olika saker, t.ex. arbetsområdets utformning, gräsets tillväxt och batteriets ålder.

Om du vill ha personlig hjälp med din robotgräsklippare kontaktar du din lokala Husqvarna-återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?