Motorsåg2024-02-11

En förklaring av skillnader i kedjestorlek

Beroende på vilken motorsåg du använder och för vilken typ av arbete behöver du en specifik typ av motorsågskedja. Kedjor säljs baserat på fyra viktiga faktorer: Tanddelning, bredd, antal drivlänkar och tillämpning/användarpreferenser.

Det här är inte någon enkel process och vi rekommenderar att du tar med motorsågen till din lokala auktoriserade återförsäljare för att få hjälp med att välja rätt kedja. De behöver veta om motorsågen används av en kund som är lekman eller en professionell användare. Dessutom behöver följande fastställas:

Delning

Tanddelningen definieras som avståndet mellan tre på varandra följande nitar dividerat med två. Vi erbjuder sex delningsvarianter: 1/4", 0,325" mini, 3/8" mini, 0,325", 3/8" och 0,404".

Spårvidd

Bredden definieras som bredden på drivlänken som passar i svärdet. Vi erbjuder kedjor i fyra bredder: 0,043/1,1 mm, 0,050/1,3 mm, 0,058/1,5 mm, 0,063/1,6 mm.

Kedjans längd

För att avgöra kedjans ”skärlängd” räknar du antalet drivlänkar.

Andra kriterier

Utöver passformskriterierna (bredd, tanddelning och längd) har kedjor olika egenskaper (till exempel skärtandsprofil och kedjetyp) för att passa olika tillämpningar och användarpreferenser.

Passformskriterierna (1–3) för kedjan och svärdet är ofta tryckta på plåten på svärdets sida.

Var den här artikeln till hjälp?