Häcksax2024-02-11

Det verkar inte som om häcksaxens bränsleblåsa fungerar. Vad är det för fel?

Bränsleblåsan hämtar bränsle via bränslefiltret, bränsleledningen och förgasaren. Därefter trycker den ut bränslet till tanken via returledningen.

  • Om bränsleblåsan inte trycks ihop, kontrollerar du ledningarna eftersom de sannolikt är anslutna åt fel håll.
  • Om blåsan inte expanderar, kontrollerar du om det finns stopp i bränslefiltret, bränsleledningen eller förgasaren.
  • Om den verkar fungera normalt men inget bränsle passerar, indikerar detta sannolikt att inget bränsle finns i tanken eller att det är hål i ledningen.
  • Om det finns ett hål i själva blåsan. Den kan ha skadats av möss under lågsäsong.

Var den här artikeln till hjälp?