Automower®2024-02-11

Destinationen kunde inte nås – felmeddelandet Automower® med EPOS™-teknik

Meddelandet Destinationen kunde inte nås kan tyda på problem med att skapa transportvägar eller avgränsade zoner.

Vanliga orsaker:

  • En avgränsad zon hindrar gräsklipparen från att nå en del av arbetsområdet. Säkerställ att det inte finns något arbetsområde bakom en avgränsad zon som klipparen inte kan nå.
  • Skapandet av en avgränsad zon har resulterat i en passage som är för smal för klipparen. Passagen ska vara minst 1 m bred.
  • En avgränsad zon överlappar en transportväg och förhindrar att klipparen följer transportvägen. Se till att avgränsade zoner och transportvägar inte överlappar varandra.
  • Den sista referenspunkten på transportvägen är placerad mellan laddstationen och dockningspunkten. Klipparen kan därför inte nå laddstationen. Se till att den sista referenspunkten placeras framför dockningspunkten så att klipparen får en rak linje in i laddstationen.
  • Transportvägens korridorbredd är mindre än 2 m. Beroende på gräsmattans utformning kanske en transportväg som är smalare än 2 m hindrar klipparen från att följa transportvägen och nå destinationen. Ställ in transportvägens korridorbredd på minst 2–5 m.

Viktigt!

  • Transportvägar måste skapas med början från arbetsområdet i riktning mot laddstationens dockningspunkt. Det kommer inte fungera om transportvägen börjar vid laddstationens dockningspunkt i riktning mot arbetsområdet.
  • En separat transportväg behöver skapas för respektive arbetsområde. En transportväg som ansluter till olika arbetsområden kommer inte fungera.

Mer information om dessa problem och lösningar finns i produktassistenten.

Öppna produktassistenten

Var den här artikeln till hjälp?