Automower®2024-04-22

Automower® robotgräsklippare klipper inte enligt schemat

Det finns flera anledningar till att din Automower® robotgräsklippare kanske inte fungerar enligt schemat. Nedan följer en guide som kan hjälpa dig att ta reda på varför.

OrsakEffektÅtgärdVar du kan ändra inställningen
Produkten behöver laddasNär produkten är schemalagd för en längre tid återgår den när den klipper till laddstationen om batterinivån är låg.
När produkten har nått en tillräcklig laddningsnivå börjar den klippa igen inom de schemalagda timmarna.
Beteendet är normalt och ingen åtgärd behövs.
Om produkten klipper gräs kortare tid än normalt mellan laddningarna tyder det på att batteriet börjar åldras och i förlängningen behöver bytas.
Ingen åtgärd
Man har inte tryckt på STARTKNAPPEN.Produkten förblir parkerad i laddstationen tills du väljer ett nytt driftläge.Om du vill börja klippa enligt schemat väljer du Start > Återuppta på huvudyta.
 • Produktens display
 • Automower® Connect-appen
 • Smart Home-tjänst*
Produkten har ställts in för användning på en biytaOm produkten har satts tillbaka i laddstationen efter att du har klippt en biyta, måste du ställa in den igen på huvudytan för att schemat ska tillämpas.Om du vill börja klippa enligt schemat väljer du Start > Återuppta på huvudyta.
 • Produktens display
 • Automower® Connect-appen
Produkten har parkerats tills vidareDet här kommandot åsidosätter schemat. Produkten förblir parkerad i laddstationen tills du väljer ett nytt driftläge.Om du vill börja klippa enligt schemat väljer du Start > Återuppta på huvudyta.
 • Produktens display
 • Automower® Connect-appen
 • Smart Home-tjänst*
Produkten har parkerats under en viss tid (minuter, timmar eller dagar)Det här kommandot åsidosätter schemat. Produkten kommer att parkeras under den angivna tiden. Produkten börjar fungera enligt schema efter angiven tid.Om du vill börja klippa enligt schemat väljer du Start > Återuppta på huvudyta.
 • Produktens display
 • Automower® Connect-appen
 • Smart Home-tjänst*
Produkten har startas under en viss tid (minuter, timmar eller dagar)Det här kommandot åsidosätter schemat. Produkten fungerar enligt den inbyggda klippnings- och laddcykeln under den angivna tiden. Produkten börjar fungera enligt schema efter angiven tid.Om du vill börja klippa enligt schemat väljer du Start > Återuppta på huvudyta.
 • Produktens display
 • Automower® Connect-appen
 • Smart Home-tjänst*
Vädertimern är aktiveradVädertimerfunktionen anpassar automatiskt klippintervallet efter gräsets tillväxt.
Det innebär att om gräset inte har vuxit tillräckligt kommer produkten att återvända till laddstationen även om den ska vara i drift enligt schemat.
Produkten slutför alltid en klippcykel och sedan väljer vädertimern om produkten ska arbeta vidare eller inte.
Avaktivera vädertimern eller ändra känsligheten.
 • Produktens display > Inställningar > Installation > Vädertimer
 • Automower® Connect >Mer > Inställningar > Drift > Vädertimer
Produkten är i standbyläge (dagens klippning fullgjord)Produkten har en maximal klipptid varje dag.
Du kan ställa in produktens drifttid i schemat. I drifttiden inkluderas klippning, sökning och laddning. Drifttiden kan skilja sig åt av många anledningar, t.ex. arbetsområdets utformning, gräsets tillväxt och hur gammalt batteriet är.
När produkten har arbetat den maximala klipptiden under en dag visas meddelandet Dagens klippning fullgjord på appens display. Produkten är sedan i viloläge till nästa dag.
Beteendet är normalt och ingen åtgärd behövs.Ingen åtgärd
Frostvakten är aktiveradGräset är extra känsligt för slitage om trädgården är täckt av frost.
Om frostvakten är aktiverad får produkten inte börja klippa gräset om temperaturen är lägre än 5° C.
Avaktivera frostvakten.
 • Produktens display > Inställningar > Frostvakt
 • Automower® Connect > Mer >Inställningar > Drift > Frostvakt
Smart Home-anslutning är aktiveradVissa av de smarta anslutningarna i Automower® Connect-appen kan åsidosätta schemat, till exempel om du har aktiverat en anslutning som parkerar produkten över natten eller baserat på en kalenderhändelse.Avaktivera Smart Home-anslutningen eller redigera inställningarna.
 • Automower® Connect > Mer >Smart Home
IFTTT-appleten är aktiveradIFTTT-appletar som är aktiverade för din produkt (av dig själv eller en annan Automower® Connect-användare) kan parkera produkten och åsidosätta schemat.Inaktivera IFTTT-appleten eller redigera inställningarna.Logga in på http://ifttt.com
Batteriet är utanför temperaturgränsernaProdukten får inte användas om batteritemperaturen är för hög eller för låg.

Kontrollera att laddstationen är placerad i ett område med skydd mot solen.

Använd inte klipparen när temperaturen är utanför gränsvärdena.

Ingen åtgärd
Produkten laddas inteProdukten laddas inte tillräckligt för att fungera trots att den står i laddstationen.Kontakta återförsäljare.Ingen åtgärd
Fel tid i produktenAntingen måste klipparens klocka ställas in, eller så är start- och stopptiderna felaktiga i schemat.Ställ in klockan och justera start- och stopptiderna.Produktens display > Inställningar > Allmänt > Tid och datum
För modeller som stöder AIM-teknologi:
Laddstationen är placerad i en förbjuden zon

Om laddstationen är placerad i en förbjuden zon förhindrar den klipparen från att klippa.

Redigera den förbjudna zonen för att se till att laddstationen inte befinner sig i den.Automower® Connect > Karta > välj kartobjekt > Redigera

Beroende på vilken modell och specifikation du har kanske en del av informationen ovan inte gäller för din produkt.

*Med Smart Home-tjänst menas Google Home, Amazon Alexa och IFTTT. Observera att vissa funktioner inte är tillgängliga med alla tjänster.

Var den här artikeln till hjälp?