Gräsklippare2024-06-12

Använda drivning på gräsklipparens hjul

I den här artikeln finns information om hur du använder drivning på gräsklipparen från Husqvarna.

Om du vill använda drivningen på gräsklipparens hjul finns det olika sätt att använda den beroende på vilken typ av gräsklippare du äger:

Drivbygel på gräsklippare

Bensindriven gräsklippare

 • Starta produkten.
 • Valfritt: Dra ner motorbromsbygeln för att starta motorn.
 • Dra drivbygeln mot det övre handtaget för att starta drivningen.
 • Använd spaken för att ställa in körhastigheten (om det är aktuellt för modellen). H320-0691
 • Släpp drivbygeln för att koppla ur drivningen, t.ex. när du går nära ett hinder. Obs! Om du släpper motorbromsbygeln avbryts drivningen automatiskt.
 • Innan du drar produkten bakåt ska du koppla ur drivningen och skjuta produkten framåt cirka 10 cm. Detta frigör hjulen.

Batteridriven gräsklippare

Obs! På batteridrivna produkter kan du använda drivningen med eller utan knivarna aktiverade.

 • Starta produkten:
 1. Öppna batteriluckan.
 2. Sätt i ett laddat batteri i batterihållaren.
 3. Vrid säkerhetsnyckeln till 1.
 4. På vissa modeller måste du aktivera kontrollpanelen.
 • Dra drivbygeln mot det övre handtaget för att starta drivningen.
 • Tryck på knapparna + och – för att ställa in körhastigheten (om det är aktuellt för modellen).
 • Släpp drivbygeln för att koppla ur drivningen, t.ex. när du går nära ett hinder. Obs! Om du släpper motorbromsbygeln avbryts drivningen automatiskt.
 • Innan du drar produkten bakåt ska du koppla ur drivningen och skjuta produkten framåt cirka 10 cm.

Körspak på gräsklippare

Bensindriven gräsklippare

 • Starta produkten.
 • Valfritt: Dra ner motorbromsbygeln för att starta motorn.
 • Dra körspaken mot handtaget för att starta drivningen.
 • Tryck på knapparna/reglagen + och – för att ställa in körhastigheten (om det är aktuellt för modellen). Använd spaken för att ställa in körhastigheten (om det är aktuellt för modellen).
 • Tryck körspaken bort från handtaget för att koppla ur drivningen, t.ex. när du är nära ett hinder. Obs! Om du släpper motorbromsbygeln avbryts drivningen automatiskt.
 • Innan du drar produkten bakåt trycker du körspaken bort från styret och skjuter produkten framåt cirka 10 cm för att koppla ur drivningen helt.

Batteridriven gräsklippare

Obs! På batteridrivna produkter kan du använda drivningen med eller utan knivarna aktiverade.

 • Starta produkten:
 1. Öppna batteriluckan.
 2. Sätt i ett laddat batteri i batterihållaren.
 3. Vrid säkerhetsnyckeln till 1.
 4. På vissa modeller måste du aktivera kontrollpanelen.
 • Dra upp körkontrollspaken för att starta drivningen.
 • Tryck på knapparna + och – för att ställa in körhastigheten (om det är aktuellt för modellen).
 • Släpp körkontrollspaken för att koppla ur drivningen, t.ex. när du är nära ett hinder. Obs! Om du släpper motorns bromshandtag avbryts drivningen automatiskt.
 • Innan du drar produkten bakåt trycker du körspaken bort från styret och skjuter produkten framåt cirka 10 cm för att koppla ur drivningen helt.

Om du vill ha personlig hjälp med produkten kan du kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?