1/1
Fyrtaktsbränsle och olja

Alkylatbensin Re-Power 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivning

Husqvarna Re-Power 4 är en alkylatbensin optimerad för mindre 4-taktsmotorer. Re-Power 4 ger en renare förbränning inuti motorn, vilket ger en längre produktlivslängd och ett minskat servicebehov. Re-Power 4 med förnybart innehåll minskar mängden skadliga utsläpp jämfört med vanlig bensin, vilket minskar dess klimateffekt och förbättrar din arbetsmiljö.