1/1

Vält

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivning

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.