Automower®11.02.2024

Feilsøking av problemer med mobilforbindelse i Automower®-robotgressklippere

Mobilnettet gir vanligvis en stabil tilkobling til Husqvarna-skyen og Automower® Connect-appen, men i noen tilfeller kan du oppleve at robotgressklipperen blir koblet fra Automower® Connect-appen.

Hva skjer når klipperen kobles fra mobilnettet?

Når gressklipperen er koblet fra mobilnettet:

 • Klipperen fortsetter å klippe plenen som normalt, i henhold til tidsplanen.
 • Klipperen kan ikke kommunisere med Husqvarna-skyen ved hjelp av mobilnettet.
 • Du kan sende kommandoer ved hjelp av smarthjemtjenester, for eksempel Google Home, Amazon Alexa og IFTTT, men klipperen vil ikke kunne motta eller følge kommandoene. Kommandoer som sendes når klipperen er frakoblet, lagres ikke til senere.
 • Du kan styre klipperen ved hjelp av Automower® Connect-appen hvis du er koblet til klipperen via Bluetooth og er innenfor 30 meter / 100 fot av den.
 • Klipperen kobles automatisk til Husqvarna-skyen igjen så snart den mottar et nettverkssignal. Deretter kan du styre klipperen som vanlig med Automower® Connect-appen og smarthjemtjenester. Dashbordet i Automower® Connect vises når klipperen er tilkoblet.
 • Hvis klipperen ble koblet fra etter en stopp- eller pausekommando, trykker du på START på klipperen for å gjenoppta driften og få klipperen til å koble seg til på nytt.
 • En Automower®-modell som kommuniserer med Husqvarna-skyen ved hjelp av både mobil- og Wi-Fi-tilkobling, bytter automatisk til en Wi-Fi-tilkobling hvis det ikke er noe mobilsignal, og du kan da styre klipperen som normalt. Den vises ikke som frakoblet når det ikke er noe mobilsignal.

Hvorfor kobles klipperen min fra?

Det er flere mulige årsaker til at klipperen kobles fra mobilnettet. Dette omfatter midlertidige nettverksproblemer, dårlig dekning i området, tap av Internett-tilkobling på mobilenheten eller endring av innstillinger.

Hvis driften på enkelte modeller ikke blir gjenopptatt innen en viss tid etter at noen trykket på stoppknappen eller klipperen ble satt på pause, endres klipperens status til Stoppet – Frakoblet eller Satt på pause – Frakoblet for å spare batteri. Dette er normalt. Tidsperioden før frakobling varierer mellom 25 minutter og 5 timer, avhengig av batterinivået. Når dette skjer, må du trykke på START på klipperen for å gjenoppta driften og få klipperen til å koble seg til på nytt. Vær oppmerksom på at produktet vanligvis ikke stoppes eller settes på pause fordi det er koblet fra. Det kobles heller fra fordi det er satt på pause eller stoppet.

Feilsøke en tilkobling via mobilnettet

Ofte holder det å bare starte gressklipperen eller mobilenheten på nytt, men hvis problemet vedvarer, må du kanskje drive litt feilsøking. Løsningene varierer avhengig av Automower®-modellen, klipperens eller mobilenhetens status eller innstillinger, mobilnettets dekning og så videre.

Den enkleste metoden for å feilsøke problemet, er å bruke produktassistenten vår. Den veileder deg til en trinnvis løsning basert på de spesifikke forholdene.

Åpne Produktassistent

Hvis du foretrekker å ikke bruke produktassistenten, kan du se informasjonen nedenfor.

Grunnleggende feilsøkingstrinn

 1. Start gressklipperen på nytt: Slå av produktet og deretter på igjen.
 2. Start telefonen på nytt.
 3. Start Automower® Connect-appen på nytt. iOS | Android
 4. Oppdater Automower® Connect-appen: Kontroller at du har siste versjon av appen. App Store | Google Play
 5. Sjekk Internett-tilkoblingen din: Sørg for at telefonen din er koblet til Internett.
 6. Kontroller klipperens nettverksdekning: Sjekk nettverksikonet på klipperdisplayet. Hvis dekningen alltid er dårlig, bør du kontakte Husqvarna-forhandleren din for å få hjelp til å bytte til en annen nettverksleverandør (fører til ekstra kostnader).
 7. Kontroller om det er midlertidige problemer med mobilnettet: Hvis nettet er nede i området, settes klipperens status til Frakoblet. Vent til nettverksproblemene er løst, før du prøver å koble til klipperen igjen.
 8. Oppdater klipperens fastvare: Hvis ny fastvare er tilgjengelig for modeller som støtter FOTA, må du kontrollere at du har installert den. Sjekk Automower® Connect-appen for varsler om oppdateringer.

Starte Automower® Connect-modulen på nytt

Hvis ovennevnte trinn ikke løser problemet, kan du prøve å starte Automower® Connect-modulen på nytt. Dette kan gjøres ved hjelp av displayet på klipperen eller Automower® Connect-appen, avhengig av hvilken Automower®-modell du har. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før klipperen oppretter en tilkobling til Husqvarna-skyen etter en omstart.

Starte Automower® Connect-modulen på nytt ved hjelp av Automower® Connect-appen

 1. Sørg for at du er innenfor Bluetooth-rekkevidde og koblet til gressklipperen via Bluetooth.
 2. Velg Innstillinger i Automower® Connect-appen, og trykk på Automower® Connect.
 3. Slå av Automower® Connect-modulen ved å deaktivere alternativet Automower® Connect.
 4. Vent i 5 minutter.
 5. Start Automower® Connect-modulen på nytt ved å aktivere alternativet Automower® Connect.

Starte Automower® Connect-modulen på nytt ved hjelp av displayet på gressklipperen

 1. Gå til Tilbehør > Automower® Connect.
 2. Slå av Automower® Connect-modulen ved å deaktivere alternativet Automower® Connect.
 3. Vent i 5 minutter.
 4. Start Automower® Connect-modulen på nytt ved å aktivere alternativet Automower® Connect.

Fullføre paringsprosessen

Informasjonen nedenfor gjelder for følgende Automower®-modeller:

 • Automower® 405X
 • Automower® 410XE NERA
 • Automower® 415X
 • Automower® 430X NERA
 • Automower® 435X AWD
 • Automower® 450X NERA
 • Automower® 450X EPOS™
 • Automower® 450XH EPOS™
 • Automower® 535 AWD
 • Automower® 550 EPOS™
 • Automower® 550H EPOS™

Hvis du går utenfor Bluetooth-rekkevidden til gressklipperen mens du er koblet til med Bluetooth, bytter gressklipperen automatisk til tilkobling via mobilnettet. Hvis gressklipperen ikke er paret med Automower® Connect og Husqvarna-skyen via mobilnettet, vises den som frakoblet når du er utenfor gressklipperens Bluetooth-rekkevidde. Du må da starte en ny paring.

Gjør ett av følgende for å sjekke om gressklipperen er paret via mobilnettet:

 • Velg Innstillinger i Automower® Connect-appen, og trykk på Automower® Connect. Hvis det står Frakoblet, er ikke gressklipperen paret via mobilnettet.
 • Logg på Automower® Connect-appen med en annen enhet. Hvis gressklipperen ikke vises under Mine gressklippere på den andre enheten, er gressklipperen ikke koblet til via mobilnettet.

Pare gressklipperen med Automower® Connect via mobilnettet

 1. Sørg for at du er innenfor Bluetooth-rekkevidde, og koble til gressklipperen via Bluetooth.
 2. Velg Innstillinger i Automower® Connect-appen, og trykk på Automower® Connect.
 3. Trykk på Begynn ny paring for å starte en ny paringsprosess, og følg instruksjonene på skjermen.

Fungerer tilkoblingen fortsatt ikke?

Hvis du har prøvd metodene ovenfor, men tilkoblingen fremdeles ikke fungerer, kan du kontakte den lokale Husqvarna-forhandleren din.

Mer informasjon

Hvis du vil ha personlig tilpasset hjelp med Automower®-robotgressklipperen din, kan du ta kontakt med nærmeste Husqvarna-forhandler.

Var denne artikkelen nyttig?