Pamācības un ceļveži

Kā izvairīties no zāģēšanas sliedes iesprūšanas, kad ar augstgriezi zāģējat koka zarus.

Pēdējā lieta, ko vēlaties piedzīvot, ir sliedes iesprūšana pie zara, kad zāģējat koka zarus, izmantojot augstgriezi. Lai izvairītos no tā, izmantojiet īsajā video norādīto tehniku. Vispirms ir jāveic sekls zāģējums stumbra tuvumā no zara apakšpuses. Izmantojot šo metodi ir jāizvairās no sliedes iesprūšanas, kad zāģējat resnākus zarus. Pēc tam veiciet zāģējumu no augšpuses nedaudz tuvāk stumbram. Beigās nozāģējiet atlikumu tuvu pie stumbra