Pamācības un ceļveži

Automower® NERA virtuālā robežvada uzstādīšana

Maksimāli palieliniet zāles pļāvēja potenciālu, nodrošinot pareizu uzstādīšanu dārzā. Tālāk ir norādīta mūsu viegli izpildāmā detalizētā rokasgrāmata un mācību video, kas palīdzēs robotizētā zāles pļāvēja bez robežvada uzstādīšanas laikā.

Video ceļvedis

Video ceļvedis ar vieglām norādēm, kā uzstādīt robotizēto zāles pļāvēju ar Husqvarna EPOS™ tehnoloģiju. Noklikšķiniet šeit, lai saņemtu atbalstu instalācijai ar robežvadu.

Pirms darba uzsākšanas

Pirms sākt Automower® NERA zāles pļāvēja ar EPOS spraudņa komplektu uzstādīšanu, pārliecinieties, vai ir pieejams viss nepieciešamais.

- Automower® NERA robotizētais zāles pļāvējs, strāvas padeves avots un uzlādes stacija

- EPOS spraudņa piederums, atsauces stacija un strāvas padeves avots

- Strāvas padeves punkts uzlādes stacijai un atsauces stacijai

1. darbība. Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect.

Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect no veikala AppStore vai GooglePlay. Pēc lejupielādēšanas reģistrējieties un izveidojiet Husqvarna kontu. Lietotnē piesakieties savā Husqvarna kontā un pēc tam atlasiet savu zāles pļāvēju.

2. darbība. Sapārojiet zāles pļāvēju ar lietotni.

Ieslēdziet zāles pļāvēju un izpildiet lietotnes norādījumus. Piezīme. Ja zāles pļāvējam ir zems akumulatora uzlādes līmenis, izpildiet šo pēc 4. darbības.

3. darbība. Novietojiet uzlādes staciju

Atrodiet labāko vietu uzlādes stacijai. Uzlādes stacija ir jānovieto vietā, kur tās priekšā ir brīva vieta un to neaizsedz koki un jumts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet iepriekš norādīto video. Uzlādes stacijai un strāvas padeves avotam pievienojiet strāvas padeves zemsprieguma kabeli, pēc tam pievienojiet strāvas padeves avotu 100–240 V sienas kontaktligzdai.

BWF installation charging station
BWF installation charging station

4. darbība. Uzlādējiet zāles pļāvēju.

Pieslēdziet uzlādes staciju, pēc tam ievietojiet zāles pļāvēju tajā un ieslēdziet, lai sāktu uzlādi. Lietotnē var redzēt, ka notiek pļāvēja uzlāde.

5. darbība. Uzstādiet atsauces staciju.

Atrodiet labāko vietu atsauces stacijas novietošanai. Tā ir noturīga pret laikapstākļiem, tādēļ to var atstāt ārā visa gada garumā. Svarīgi, lai atsauces stacija pēc virtuālo robežu izveides visu laiku atrastos vienā, fiksētā pozīcijā, tādēļ nav ieteicams to uzstādīt pie karoga kārts. Lai nodrošinātu optimālu pārklājumu, atsauces stacijai ir jāredz tas pats satelīts, ko redz zāles pļāvējs. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet iepriekš norādīto video. Līdzko atrodat labāko novietošanas vietu, uzstādiet atsauces staciju un pievienojiet to pie kontaktligzdas. Kad nepārtraukti deg zaļā gaisma, atsauces stacija ir gatava izveidot savienojumu pārī ar pļāvēju. Lai savienotu pārī uzlādes staciju un atsauces staciju ar zāles pļāvēju, izpildiet lietotnes Automower® Connect EPOS iestatīšanas atbalsta darbības.

BWF installation reference station

6. darbība. Izveidojiet virtuālās robežas.

  1. Atveriet lietotni un ļaujiet zāles pļāvējam atrast novietošanas (dokošanās) vietu uzlādes stacijas priekšpusē. Lietotne piedāvās norādījumus par uzstādīšanu.
  2. Pirms robežu izveides pārbaudiet lietotnē, kur uz zāles pļāvēja ir atsauces punkts, jo tas uzstādīšanas laikā palīdzēs optimizēt virtuālās robežas novietojumu. Robežas nedrīkst novietot tādu koku tuvumā, kuru vainaga diametrs ir lielāks par 4 m (13,1 pēdas). Satelīta pārklājums gada laikā mainās, jo kokiem nokrīt lapas vai izaug jaunas.
  3. Lai izveidotu virtuālās robežas, izmantojiet lietotnes funkciju appDrive, lai attālināti stūrētu pļāvēju pulksteņrādītāju kustības virzienā pa zālienu. Vadot zāles pļāvēju, lietotnes kartes stūros vai pagrieziena vietās atzīmējiet punktus, lai izveidotu robežu. Līdzko ir izveidota robeža, lietotnes kartes skatā varat rediģēt punktus.
  4. Personalizētai zonu pārvaldībai varat izveidot lieguma zonas, lai novērstu zāles pļāvēja iekļūšanu noteiktās zonās. Tās var izveidot lietotnes kartē atlasē, atlasot “Pievienot lieguma zonu”. Pēc tam ar lietotni pārvietojiet pļāvēju pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ap šo zonu, lai izveidotu lieguma zonu.
  5. Ja uzlādes stacija ir novietota zonā ārpus darba zonas, varat izveidot transporta ceļu, lai virzītu pļāvēju no darba zonas uz uzlādes stacijas novietošanas (dokošanās) vietu. To var izveidot lietotnes kartes sadaļā, atlasot “Pievienot transporta ceļu”. Nodrošiniet, ka transporta ceļa sākums atrodas tieši darba zonā.
BWF installation virtual installation AMC

7. darbība. Lietotnē iestatiet grafiku un sāciet pļaušanu.

Tagad esat gatavs sākt zāliena pļaušanu. Lietotne nodrošina papildu padomus un informāciju, kā palīdzēt optimizēt pļāvēju, taupot laiku un palīdzot nodrošināt perfektu zālienu 24/7.

Automower 305/310 Mark II/315 Mark II with AMC screenshot schedule