Automower NERA wire free installation - web use only
Pamācības un ceļveži

Vai Husqvarna EPOS™ tehnoloģija darbosies manā dārzā?

Pirms investēt līdzekļus kāda no Automower® NERA modeļiem ar Husqvarna EPOS spraudņa komplektu, obligāti jāveic dārza apsekošana, lai pārliecinātos, ka dārzs atbilst nosacījumiem, kas ir svarīgi, lai bezvadu robotizētais pļāvējs varētu veiksmīgi darboties. Dārza apsekošanu drīkst veikt tikai Husqvarna autorizētais pārstāvis.

7 darbības
01.
GPS stacijas novietojums

GPS stacija ir jāuzstāda minimāli 2 m augstumā un strāvas padeves sasniedzamības vietā. Stacijai jābūt brīvam skatam uz debesīm, lai nodrošinātu optimālu pārklājumu, kā arī GPS stacijai vismaz 135° grādu leņķī ir jāredz tie paši satelīti, ko redz zāles pļāvējs.

BWF installation reference station
02.
Uzlādes stacijas novietojums

Uzlādes stacija ir jāuzstāda ar brīvu vietu tās priekšā un atvērtu skatu uz debesīm, tādēļ to nevar novietot zem kokiem un jumta. Stacijas tuvumā ir jābūt pieslēgvietai pie strāvas.  Attālumam starp paaugstinātiem objektiem, piemēram, dzīvžogiem vai ēkām, jābūt vismaz 6 m, lai nebloķētu signālu starp satelītiem un uzlādes staciju.

03.
Šauras ejas

Ja zālienā ir šauras ejas ar paaugstinātiem objektiem abās pusēs, piemēram, ēkām, dzīvžogiem vai kokiem, attālumam starp tiem jābūt vismaz 4 m, lai nodrošinātu to, ka šajā zonā ir pietiekams pārklājums. Vietas, kas šaurākas par 4 m, var izveidot koridoru, lai pļāvējs varētu to izbraukt, bet nepļaut.

BWF installation narrow passages
04.
L formas paaugstināti objekti — augstāki par 1 m

Ja darba zonā ir ēkas, dzīvžogi vai koki, kas veido L formu, tie var aizšķērsot satelīta signālu, kā rezultātā var tikt ietekmēta pļāvēja darbība šajā zonā. Piemēram, L formas ēkas iekšējā stūrī darba zonu nepieciešams novietot 1,5 m attālumā no ēkas.

BWF installation L shape areas
05.
U formas paaugstināti objekti — augstāki par 1 m

Ja darba zonā ir ēkas, dzīvžogi vai koki, kas veido U formu, tie var aizšķērsot satelīta signālu, kā rezultātā var tikt ietekmēta pļāvēja darbība šajā zonā. Lai zāles pļāvējs šajā zonā darbotos uzticami, minimālajam platumam jebkurā virzienā jābūt vismaz 6 m. Ja U formu veido ēka, kura ir augstāka par 3 m, platumam ir jābūt divreiz lielākam par ēkas augstumu, lai nodrošinātu pārklājumu.

BWF installation U shape areas
06.
Koki darba zonā

Ja pļaušanas zonā ir koki un to vainags ir platāks par 4 m, tas var ietekmēt satelīta signālu. Tas nozīmē, ka zāles pļāvējs zaudē spēju no satelīta iegūt precīzu pozīciju, kas var ietekmēt zāles pļāvēja darbību.

Zāles pļāvējs izmanto citus sensorus, lai turpinātu pļaušanu noteiktā attālumā ar precīzu pozīciju, tādēļ koki, kuru vainags ir mazāks par 4 m to neietekmē.

BWF installation virtual boundaries
07.
Koki objektu tuvumā

Kokiem, kuri atrodas dzīvžogu vai ēku tuvumā, attālumam starp koku vainagu un objektu ir jābūt vismaz 4 m. Robotizētais zāles pļāvējs izmanto citus sensorus, lai turpinātu pļaut noteiktā attālumā ar precīzu pozīciju, bet lieli, blīvi koki objektu tuvumā var radīt pļāvēja darbības pārtraukumu, jo satelīta signāls tiek bloķēts.

BWF installation tree areas

Vai esat gatavs nākamajam solim?

Lai iegādātos Automower® NERA zāles pļāvēju ar EPOS spraudņa komplektu, sazinieties ar tuvāko autorizēto pārstāvi, lai veiktu dārza apsekošanu.

Atrodiet vietējo izplatītāju

Vairāk par Automower® NERA klāstu

Lasīt vairāk

Apskatiet mūsu rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā uzstādīt Automower® NERA zāles pļāvēju ar EPOS spraudņa komplektu.

Uzstādīšanas rokasgrāmata