Automower 410XE Open sky with graphics

Vai Husqvarna EPOS™ tehnoloģija darbosies manā dārzā?

Pirms investēt līdzekļus kāda no Automower® NERA modeļiem ar Husqvarna EPOS spraudņa komplektu, obligāti jāveic dārza apsekošana, lai pārliecinātos, ka dārzs atbilst nosacījumiem, kas ir svarīgi, lai bezvadu robotizētais pļāvējs varētu veiksmīgi darboties. Dārza apsekošanu drīkst veikt tikai Husqvarna autorizētais pārstāvis.

7 darbības
01.
Atsauces stacijas novietojums

GPS stacija ir jāuzstāda minimāli 2 m augstumā un strāvas padeves sasniedzamības vietā. Stacijai jābūt brīvam skatam uz debesīm, lai nodrošinātu optimālu pārklājumu, kā arī GPS stacijai vismaz 135° grādu leņķī ir jāredz tie paši satelīti, ko redz zāles pļāvējs.

02.
Uzlādes stacijas novietojums

Uzlādes stacija ir jāuzstāda ar brīvu vietu tās priekšā un atvērtu skatu uz debesīm, tādēļ to nevar novietot zem kokiem un jumta. Stacijas tuvumā ir jābūt pieslēgvietai pie strāvas.  Attālumam starp paaugstinātiem objektiem, piemēram, dzīvžogiem vai ēkām, jābūt vismaz 6 m, lai nebloķētu signālu starp satelītiem un uzlādes staciju.

2024 BWF installation charging station
03.
Šauras ejas

Ja zālienā ir šauras ejas ar paaugstinātiem objektiem abās pusēs, piemēram, ēkām, dzīvžogiem vai kokiem, attālumam starp tiem jābūt vismaz 4 m, lai nodrošinātu to, ka šajā zonā ir pietiekams pārklājums. Vietas, kas šaurākas par 4 m, var izveidot koridoru, lai pļāvējs varētu to izbraukt, bet nepļaut.

04.
Atbalsts, izmantojot vadu

Noteiktās zāliena zonās zāles pļāvējs var biežāk vai ilgāk apstāties, meklējot satelīta signālu. Lai atrisinātu šo problēmu, skartajā zonā varat uzstādīt robežvadu. Šīs funkcijas nosaukums ir “Atbalsts, izmantojot vadu”, un tā ļauj jūsu zāles pļāvējam automātiski pielāgoties robežvadam, kā arī veikt nepārtrauktu pļaušanu zonās ar aizklātām debesīm.

05.
Koki darba zonā

Ja pļaušanas zonā ir koki, un vairāku koku vainags ir platāks par 4 m, tas var ietekmēt satelīta signālu. Tas nozīmē, ka zāles pļāvējs zaudē spēju no satelīta iegūt precīzu pozīciju, kas var ietekmēt zāles pļāvēja darbību.

Robotizētais zāles pļāvējs izmanto citus sensorus, lai turpinātu pļaušanu noteiktā attālumā ar precīzu pozīciju, tādēļ koki, kuru vainags ir mazāks par 4 m to neietekmē.

2024 BWF installation virtual boundaries
06.
Koki robežas tuvumā

Pievērsiet uzmanību kokiem, kuri blīvi aug tuvu robežai vai to vainags ir platākas par 4 m, jo tie var ietekmēt satelīta pārklājumu un izraisīt īsus vai ilgstošus darbības pārtraukumus. Šajās zonās var arī noderēt funkcija “Atbalsts, izmantojot vadu”.

07.
L formas paaugstināti objekti — augstāki par 1 m

Ja darba zonā ir ēkas, dzīvžogi vai koki, kas veido L formu, tie var aizšķērsot satelīta signālu, kā rezultātā var tikt ietekmēta pļāvēja darbība šajā zonā. Piemēram, L formas ēkas iekšējā stūrī darba zonu nepieciešams novietot 1,5 m attālumā no ēkas.

Vai esat gatavs nākamajai darbībai?

Lai iegādātos Automower® NERA zāles pļāvēju ar EPOS spraudņa komplektu, sazinieties ar tuvāko autorizēto pārstāvi, lai veiktu dārza apsekošanu.

Atrodiet vietējo izplatītāju

Apskatiet mūsu rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā uzstādīt Automower® NERA zāles pļāvēju ar EPOS spraudņa komplektu.

Uzstādīšanas rokasgrāmata